Управление чрез мотивация

Managing through motivation

Управление чрез мотивация

Индивидуална мотивация

 • С какви хора работите?
 • Какво мотивира отделния човек?
 • С какви инструменти разполагате като мениджъри и как да ги прилагате на практика?
  • Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
  • Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
  • Защо едни фактори са „хигиенни“, а други „мотивационни“? И защо мениджърите ги бъркат в практиката?
  • Как се мотивират представители на поколение Y?
  • Усилие – резултат – възнаграждение. Една практическа формула, която може да ни помогне много
  • Комуникация с цел мотивация – практически уроци за напреднали
  • Мотивация чрез участие и мотивация чрез взимане на решение
  • Представителност и мотивация
  • Обобщен опит и грешки от практиката на сходни компании в България

Мотивация на екип

 • Защо хората предпочитат да работят в екип?
 • Мотивация на екип не е просто мотивация на няколко души. Защо? Кои са най-честите грешки?
 • Роли в екипа
 • Как екипът може да стимулира и санкционира? Как да го използва мениджърът в своята практика?

Мотивационен профил на екипа (Практически инструмент)

 • Как се прави мотивационен профил?
 • За какво трябва да внимаваме?
 • Тълкуване на профила. Практически изводи и препоръки за мениджъра

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга