Управление на успешен екип

Управление на успешен екип

Управление на успешен екип

Ефективността на една организация зависи най-вече от качеството на колектива. Добра колективна работа означава позиция на интелигентност и екипност. Ефективните мениджъри трябва да могат да управляват своите екипи така, че да реагират гъвкаво и творчески на предизвикателствата на всяка ситуация.
Програмата е подходяща както за мениджъри от средно ниво, така и за всеки ръководител, който желае да повиши мотивацията на екипа си или да усъвършенства своя стил на управление.

Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?

 • Стил, съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
 • Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
 • Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията?

Причини за недобро справяне на хората в екипа

 • Собствените им очаквания
 • Ниво на компетентност
 • Наличие или липса на контрол
 • Липса на желание
 • Проблеми

Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

 • Позитивно насърчаване на поведението
 • Санкциониране
 • Стимулиране и заличаване на поведение

Как да се мотивират хората от екипа?

 • Базирано на нуждите
 • Базирано на характера на човека

Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират?

 • Умения за изграждане на доверие
 • Умение за даване на обратна връзка
 • Умение за слушане
 • Умение за даване на указания

Ефективно делегиране

 • Решение за задачата
 • Решение за човека от екипа
 • Проследяване на развитието
 • Даване на обратна връзка

Как да се справяме с "трудните" членове на екипа?

 • С различния от нас
 • С всеки, който определяме като труден характер

Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа

 • Стратегия за справяне с конфликти
 • Конфликтогени
 • Добър самоконтрол
 • Вземане на решения
 • Наличие на резервен план

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга