Управление на конфликти и кризи

Управление на конфликти и кризи

Управление на конфликти и кризи

Цялостна стратегия

 • Ръководство за управление на конфликта стъпка по стъпка
 • Защо се появяват конфликти?
 • Личностни типове
 • Агресивните, подчинените и налагащите се личности
 • Как да ги разпознаем?

Типове конфликти

 • Вътре в индивида
 • Между двама индивиди
 • В екип от индивиди

Причини за конфликт

 • Конфликт на целите
 • Конфликт на идеите
 • Конфликт на нагласите
 • Конфликт на поведението

Стадии на конфликта

 • Четирите стадия на конфликта
 • Как различните личностни типове се справят с конфликта?

Превенция на конфликтите

 • С какво да започнем?
 • Привличане на точния човек
 • Някои полезни техники

Убеждаване и  комуникация

 • Словесна комуникация
 • Езика на тялото
 • Как да противодействаме на необосноваността и да убедим тези около нас?

Личности, предизвикващи конфликт

 • Типове личности и как да се справим с тях? (Практикум)

Управление на конфликтите

 • Принуда и приспособяване – кога да ги прилагаме на практика?
 • Отбягване и компромис – какви са ползите и рисковете при тях?
 • Съдействие и сътрудничество – как да ги стимулираме?

Какъв е Вашият стил за поведение в конфликтна ситуация? – тест и практическа карта за участниците в обучението

Разрешаване на конфликта 

 • общи цели и интереси, преструктуриране, вътрешна комуникация
 • WIN-WIN подход

Стратегии за разрешаване на конфликти

 • Пренебрегване – кога работи успешно и как да го прилагаме?
 • Допускане – възможности и условия
 • Намаляване и задържане – краткосрочни и дългосрочни решения

Управление в условия на криза

 • Заплаха за организацията като цяло - Няма/има много информация
 • Структурата не работи - “Лавина” – събития, информация
 • Действия в криза - Отваряне към публиките
 • Скъсяване на структурата (каналите) - Кризисен щаб
 • Въвеждане на единоначалие - Обратна информационна лавина

 

Фирмена култура и криза:

 • Елементи на фирмената култура и тяхното използване при криза
 • Нови табута и герои. Кой е героят при криза?
 • Какви промени настъпват в ценностите?
 • ФК служи за: Обединяване; Предаване на знания; Регулиране на емоциите; Представяне пред външния свят

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга