Управление на промяната - Практикум

Управление на промяната

Управление на промяната - Практикум

Общи казуси по управление на промяната – на какво ни учи успешната и не толкова  успешна практика. Казуси от българската практика.

Казуси от конкретната практика на обучаемите – в резултат на предварителните проучвания и дискусии.

Индивидуални задачи – мотивация за промяна; преодоляване на съпротива срещи промените (на екипа като цяло и на отделни членове); постигане на цели

Ролеви игри и модели:

 • Информираност
 • Приобщаване
 • Договаряне на ролите
 • Манипулация
 • Принуда

План за промяна – конкретно практическо задание от реалната практика на обучаемите с възможност за последваща консултация.

Модел на организационна промяна (ОП)

 • Осъзнаване от ръководството - Преориентация на вниманието
 • Диагностика на проблема - Намиране на ново решение – Ограничения и критерии
 • Експеримент
 • Подкрепа и съгласие
 • Движещи сили (фактори) на промяната
 • Смисъла на промяната – Необходимост; Визия; Успех
 • Движение на процеса - Общностен дух (лидерство)
 • Сили на действието – Структури – Системи - Компетентности

Съпротива срещу промените:

 • Предпочитание към стабилност – Навици - Конформизъм
 • Неразбиране - Различие във възприятията
 • Нарушаване на социални връзки
 • Страх от неизвестното - Страх от икономическа загуба
 • Страх от некомпетентност  - Страх от загуба на статус

Преодоляване на съпротивата срещу промените:

 • Информираност:  Печалби и загуби; Срокове и етапи; Дейности и умения
 • Приобщаване - Договаряне
 • Манипулация - Принуда

Мениджмънт на промяната:

 • Политики на промяната;
 • Систематични методи за търсене и прогнозиране на промените;
 • Подходящи начини за въвеждане на промените, както в рамките на организацията, така и извън нея;
 • Балансиране на промяната и приемствеността.

Политики на промяната:

 • Да изоставим миналото: “все още има малко живот”; “вътрешен канибализъм”
 • Ако сега се заемем с това, имайки днешните знания, по същия начин ли щяхме да подходим?
 • Организирано подобрение (кайзен)
 • Експлоатиране на успеха; Страничка на възможностите (надхвърлените очаквания); Списък на “талантливите” служители
 • Създаване на промяна – Прозорци на възможности
 • Неочаквани успехи и провали (наши и на конкурентите)
 • Породени от процеса нужди

Капани на промяната:

 • Промяна (иновация), която не съответства на стратегията и/или културата;
 • Новост, а не иновация. Иновацията създава стойност, новостта – забавление. “Искат ли я клиентите?”,  а не “Харесва ли ни?”
 • Раздвижването не е действие. Първо са въпросите “Какво?” и “Как?” 

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга