Управление на промяната

Управление на промяната

Управление на промяната

За кого е предназначена?
Днес, мениджърите трябва да бъдат в състояние да представят и направляват стратегии, свързани с всякакъв вид промени - преструктуриране, сливания или кризи в растежа. Този курс представя различни принципи и техники, свързани с управлението на промяната, както и етапите на нейното планиране и осъществяване.

Промените в организациите

 • Типове промяна – причини, фактори, мотиви и въздействие върху организацията
 • Външни и вътрешни сили на промяната
 • Стратегическа, тактическа и оперативна промяна – къде е разликата на практика?
 • Организирана промяна и промяна тип реакция – роля и поведение на мениджъра

Съпротива срещу промените

 • Причини за съпротивата срещу промените в организациите – на ниво индивид и на ниво група/екип
 • Психологически и организационни детерминанти на съпротивата
 • Инструменти и подходи за разпознаване на съпротивите – уроците на практиката
 • Методи за намаляване на съпротивата в организацията – въздействие на индивидуално и екипно ниво
 • Как да извлечем полза от съпротивата? – обръщане на дефектите в ефекти

Процесът на промяна в организацията и екипа

 • Процесът на промяна – основни мениджърски концепции
 • Етапи на промяната – за какво ни служи тяхното познаване на практика?
 • Процесът на промяна като последователност от мениджърски действия
 • Роли на мениджъра съобразно етапите на промяната
 • Управление на цялостния процес на промяна – успешни практически решения

Управление на промените в съответствие с:

 • Организационна култура и управление на промяната – практически аспекти
 • Промяна и комуникация – как да информираме, приобщим и/или споделим промените
 • Мотивация за промяна и промяна на мотивацията (важна практика, а не само игра на думи)
 • Промяна и фирмена стратегия
 • Промяна в организационната структура, целите, подходите на работа и управление, измерването на резултатите – уроците на практиката

Мениджърът управлява промяната

 • Управление на промяната и управление в условията на промяна – къде е разликата?
 • Практически умения и ключови компетенции на успешният мениджър при управление на промяната
 • Познания относно процеса на промяна, относно екипа и относно отделните членове
 • Роли на мениджъра при управлението на промяната
 • Психологически стъпки и форми на въздействие при управление на промените. Мотивация за промяна – специфика за търговски и нетърговски екипи

Практически план за управление на промяната

 • Етапи на промяната, очаквани съпротиви, методи за преодоляването им
 • Цели на промяната
 • Бюджетиране на промяната – време, хора, финанси и др.
 • Мотивация за промяна – управление на хора и екипи
 • Изграждане на лоби за промяна – практически подходи
 • Измерване на резултатите

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга