Обучение на обучаващи

Обучение на обучаващи

За кого е предназначена?
Мениджъри, HR специалисти, лидери на екипи, търговски и маркетинг мениджъри, бранд мениджъри, супервайзори.

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Подобрите уменията си да учите и да обучавате другите
- Изградите добре обучен екип от професионалисти, работещи заедно за постигане на фирмената стратегия
- Подобрите комуникациите и контрола вътре в организацията
- Приложите ефективна програма за успешни продажби
 
Основни теми на програмата:
Психология на тренинга
- Видове учене
- Системи за възприемане на информация
- Мултиплициране на обучение
- Специфика на обученията в областта на продажбите
  
Планиране на обучението
- План на целите
     Формулиране на цели
     Контрол на успеха
- План на времето
     Фази в обучението
     Продължителност на обучението
- План на пътя
     Дидактически принципи
     Дидактически триъгълник
- Планиране на методите
- Планиране на средствата
 
Основни въпроси
- Сугестопедия / Суперлърнинг
- Игрова педагогика
- Методи за обучение
- Принципи на работата в екип
 
Потребности на обучаващия
- Стрес
- Лично въздействие
- Език на тялото
- Продажби и работа в екип
- Обратна връзка
 
Мотивация
- Видове мотивация
- Мотивиране на търговци
- Мотивация за обучение
 
Комуникация
- Дигитални компоненти на комуникацията
- Аналогови компоненти на комуникацията
- Симетрична комуникация
- Обучение за комуникиране с търговци
- Обучение за комуникиране с клиентите
 
Обучение на търговски екипи
- Предварително обучение
- Обучение на терен
- Обучение относно продуктите
- Обучение за разбиране потребностите на клиентите
 
Обучение на търговци (ТРЕНИНГ)
- Намиране на нови клиенти
- Откриване на продажбеното представяне
- Ефективна продажбена презентация
- Умения за задаване на въпроси
- Умения за преодоляване на възраженията
- Способи за затваряне на продажбата
  
Методика на обучението
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта да учат и да обучават другите.

Времетраене: 2 дни /6 часа дневно/

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми