Управление на времето

Управление на времето

Управление на времето

Този тренинг ще ви помогне да идентифицирате "убийците" на време; да правите разлика между спешност и важност; да поставяте приоритети; да разработвате гъвкав график; да работите с хората ефективно, а не срещу тях; да организирате правилно времето си за подобряване ефективността на работата; да подобрите продуктивността си и да постигате желаните резултати; да усвоите техники за упражняване на по-голям контрол върху времето; да намерите време за наистина важните неща в професионален и личен план.

Основни теми в програмата

Квадрантите на нашата организираност

 • Спешно и важно
 • Разрешаване на конфликти между спешно и важно – уроците на практиката
 • На какво трябва да се научим, относно приоритетите?

Задаване и спазване на приоритети

 • Закон на Парето
 • Обратно планиране на времето
 • Крайни срокове и контролни точки
 • Елиминиране на излишното

Трите типа време:

 • Време за системата
 • Време за шефа
 • Време за лични инициативи

Как да организираме времето си?

 • Личен подход – не можете да управлявате времето, но можете да управлявате себе си
 • Нарастване на продуктивността – три практически решения
 • Перфектното време – за деня, седмицата, месеца

Първи стъпки към ефективно организиране на времето

 • Оценка на ситуацията - Къде отива времето?
 • Задаване на ясни цели
 • Да се научим да казваме "не"?
 • Как да работим пълноценно, а не дълго?

Създаване на подходяща времева среда

 • Изработване на плана. Групиране на задачите
 • Ефективно използване на дневника си
 • Система за обработка на документи
 • Списъци за проверка

 Как да контролираме губенето на време?

 • Вътрешно присъщи трудности и как да се справим с тях?
 • Техники за намаляване на случайните посетители
 • Как да се справим с прекъсванията по телефона?
 • Как да пестим време при телефонни разговори?
 • Електронната поща

Как да направим по-продуктивна работата с документи?

 • Контрол върху документацията.
 • Минимизиране на документацията
 • Проверка за дублиране на информацията
 • Систематичен подход за бързо и гладко писане 

Организация на работни срещи

 • Провеждане на срещи – основни правила
 • Създаване на работещ дневен ред
 • Шест практически съвета

 

Примерни ПРАКТИЧЕСКИ форми за разпределяне на времето

Практикум: „Едноминутки“ за ефективно управление на времето

Времетраене: 1 ден /6 часа дневно/

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми