Ефективно управление на стреса

Ефективно управление на стреса

- Какво представлява стреса и кои са факторите за създаване на стрес в работна среда?
- Кога се изживява стрес?
- Промени при стрес
- Ниво на стрес и ефективност на работа 
- Видове стрес и отражението му върху служителя
- Личност и стрес
- Стрес и промяна на отношението
- Стратегии за справяне със стреса
- Справяне със стрес от промяна в личен план
- Справяне със стрес от промяна в професионален план
- Справяне със стреса от неуспех
- Справяне със стреса от критика
- Справяне със стреса от безпокойство
- Стрес при общуване с началника
- Справяне със стреса от липса на време
- Стратегии за справяне с отложените задачи
- Делегиране
- 11 техники за справяне с ежедневния стрес

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Програми в областта Продажби и Преговори