Организиране на фирмени събития

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ

Организиране на фирмени събития

Ползите за вас и вашата компания:

 • Запознаване с най-съвременните стратегии при организиране на фирмени събития
 • Ефективно изграждане на комуникациите за фирмените събития
 • Ефективно планиране на фирмените събития

 

Съдържание на обучението:

Тема 1. Събитията

 • Планиране и реализация на ефективни събития в съвременната динамична среда. Ползи за компанията
 • Събития за външни и за вътрешни публики
 • Създаване на работещи концепции и стратегии за управлението на събития

Тема 2. Планирането

 • Етапи при управлението на събития. Решение за работа с агенция
 • Изготвяне на план за действие и сценарий. „Дяволът е в детайлите“
 • Формиране и оптимизиране на бюджет за събитие
 • Защита на концепциите пред мениджмънта

Тема 3. Хората

 • Управление на екипите (вътрешни и външни)
 • Мотивация на различни вътрешни групи за участие в събитието. Практически подходи и успешни решения
 • Маркетинг на специални събития – привличане на гости и участници. Работа със знаменитости
 • Ефективна работа с подизпълнители. Внимание: хора на изкуството

Тема 4. Реализацията

 • Дейности по време на събитието
 • Управление на събитие по модел на Project Management
 • Рискове и реакция по време на събитието
 • Практика на непредвидените случаи. Обръщане на дефектите в ефекти

Тема 5. Комуникациите

 • Вътрешни канали за комуникация на събитие в организацията – лоби и поддръжници
 • Организация и реализация на външните комуникации за събитието
 • Работа с медии, канали на компанията
 • Използване на техниките в дигиталния маркетинг за управление на събитие

Тема 6. Практикум: изработване на концепция за фирмено събитие

 • Работа по конкретно задание
 • Планиране на събитие
 • Презентация
 • Защита на план, организация и бюджет

Основен подход за работа:

 • Силна практическа насоченост - извличане на идеи и опит от практиката на обучаемите, запознаване с успешна практика в сходни компании, PR и медия агенции
 • Работа по конкретни практически задачи и казуси
 • Продължаваща работа след обучението – допълнителни консултации за организацията на реални събития

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми