Емоционална интелигентност

ЕИ

Емоционална интелигентност

Защо ни трябва емоционална интелигентност?
- Какво знаят и правят успешните мениджъри?
- Защо не е достатъчно да управляваме процесите?
- Ново съдържание на мениджмънта – какво задържа и какво връща хората в организациите?
- Мениджърски умения - какво прави успешният мениджър?

Какво е емоционална интелигентност?
- Разликата между обща и емоционална интелигентност
- Успешни мениджърски практики по света
- Същност на ЕИ в практиката на мениджмънта
- Основни елементи на ЕИ

Рамка на компетенциите в ЕИ
- Кои са силните ви страни като мениджъри от гл.т. на ЕИ, как да ги развиете?
- Как да управлявате своите способности?
- Какви цели ви движат и как да ги постигнете?
- Как да не се поддаваме на манипулация от подчинените?

Наставничество за успех
- Принципи при управление на новия служител
- Практика на въздействие върху опитни служители
- Управление чрез санкциониране – успешни подходи
- Задържане на качествените служители – бариери пред конкурентите

Допълнителни ресурси:

- Тестове за измерване на вашата ЕИ
- Възможност за оценка на ЕИ на екип и служители
- Допълнителни ресурси по ЕИ

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Програми в областта Продажби и Преговори