60 дни на Мениджъра

 • 60 дни на Мениджъра
  Място на обучението:
  Дистанционно обучение
  Времетраене на обучението:
  60 работни дни
  Цена на обучението:
  300 лв
  Дистанционен курс „60 дни на мениджъра". Лятната версия на "100 дни на мениджъра" за тези, които не искат да чакат до есента. За пръв път курсът се предлага за индивидуални участници. Ще обсъждаме как да постигнете вашите цели и тези на компанията. Предлага се и като вътрешно корпоративно обучение за представители на една компания или холдинг.
60_days
60 дни на мениджъра
 • Работим в затворена група в Linkedin
 • До 12 минути на ден - в удобно за Вас време и място (През смартфон или РС)
 • С много реални истории и практически примери

Всеки ден има:

 1. Кратък текст, който обяснява най-важното по съответния въпрос (до 6 мин. при четене с размисъл).
 2. Практическо задание или кратък казус, върху които да помислите, а при желание да дадете и отговор. (до 3 мин.)
 3. Запознаване с решения и идеи на другите участници. (2 мин., но зависи от вас)
 4. Въпроси по конкретни ваши казуси – поставени към групата или към водещия. (условно 1 мин.)

Дистанционно / през Интернет:

 • В затворена LinkedIn група
 • Или на самостоятелна платформа само за вашата компания

Допълнително всяка седмица ще получавате:

 • Професионални казуси със сложен характер – по казусите ще давате мнение и решение, ще виждате и идеите на другите участници, ще получите препоръки и реални успешни решения.
 • Тестове за (само)оценка - отговорите ще виждате веднага и те са само за вас.
 • Тестове за оценка на екипа – можете да ги прилагате в своята практика.
 • Много други полезни материали

И най-важното:

Конкретни казуси от практиката на вашата компания или екип.

Практически консултации по конкретни въпроси – общо в групата и/или ЛИЧНО.

С много реални истории и практически примери.

 

КЛЮЧОВИ ТЕМИ:

 • Основни УМЕНИЯ на МЕНИДЖЪРА
 • МОТИВАЦИЯ
 • ДЕЛЕГИРАНЕ
 • ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ
 • Мениджърско РЕШЕНИЕ
 • ЕКИП – управление и мотивация
 • ЛИДЕРСТВО и мениджмънт
 • Стилове на РЪКОВОДСТВО
 • Управление на КОНФЛИКТИ
 • Ефективна КОМУНИКАЦИЯ
 • Мениджмънт на ПРОМЯНАТА
 • Управление на ВРЕМЕТО
 • Фирмена КУЛТУРА

МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ – изключителен практически инструмент, подходящ за мениджъри, управляващи екипи над 10 души.

Казуси:

3 ГОЛЕМИ казуса – изискващи индивидуално и групово решение от участниците; поставят се в рамките на един ден, но решението им продължава 3-4 дни.

33 кратки казуси и ситуации изискващи мнение или решение

Тестове:

 • 10 теста, измерващи основни мениджърски компетенции на участниците (в обединение дават един общ профил)
 • Роли в екипа
 • Стилове за разрешаване на конфликти

 

По-подробно СЪДЪРЖАНИЕ:

Основни УМЕНИЯ на мениджъра

Хората, с които работим

МОТИВАЦИЯ – уроците на практиката

„Формула“ на индивидуалната мотивация – практически инструмент за анализ

10 начина за мотивация без пари

„Българска следа“ в мотивацията

Зона на комфорт и праг на насищане

ДЕЛЕГИРАНЕ

Избиране човек за задачата и задачи за човека

Ефективно и ефикасно в мениджмънта

Власт – ръководство за приложение

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ

Принципът SMART и какво пропускаме

Практическо управление чрез цели

Мениджърско РЕШЕНИЕ

Разгадаване на процеса

Ограничения и критерии при взимане на решение

Методи за групово взимане на решение

Решение и риск

ЕКИП – управление и мотивация на екипи

Групи и екипи

Етапи на развитие и фази на екипа

Петте С-та на екипа

Основни принципи за работа в екип

Роли в екипа

Ефективният екип

Важните неща в екипа

Идеалният член на екипа

ЛИДЕРСТВО и мениджмънт

Практика на лидерството

Лидерство и провал

Лидерски стил спрямо зрелостта на екипа

Стилове на РЪКОВОДСТВО

Ежедневно целеполагане

Даване на обратна връзка

Налагане на санкции

Похвали и порицания – как да хвалим добре и как да порицаваме без да обидим?

Управление на КОНФЛИКТИ

Предпоставки за възникване на конфликти

Фази на конфликта

Най-важно за практиката: Съд – Арбитраж – Медиация

Какъв е вашият стил за разрешаване на конфликти? Как да го промените?

Подходи за разрешаване на конфликти. Формула „Джудо“.

Ефективна КОМУНИКАЦИЯ

Управление на комуникациите в екипа

Мениджмънт на ПРОМЯНАТА

Управление на промяната и управление в условията на промяна

Практически модел за управление на промяната

Човешки реакции и приемане на промяната

Съпротива срещу промените

Практически инструменти за намаляване на съпротивата

Мениджърски грешки при промяна – уроците на практиката

Управление на ВРЕМЕТО за мениджъри

Фирмена КУЛТУРА – разбиране на главното

 

За мениджъри с повече опит, средно и висше ниво, предлагаме разширение на курса до

100 ДНИ НА МЕНИДЖЪРА

Новите теми:

 • Мениджърски КОНТРОЛ
 • КОУЧИНГ
 • ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Допълнително развитие на темите:

 • Целеполагане
 • Мотивация и управление на екипи
 • Лидерство
 • Разрешаване на конфликти
 • Управление на промяната
 • Фирмена култура

И още:

 • МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ – изключителен практически инструмент, подходящ за мениджъри, управляващи екипи над 10 души.
 • 2 ГОЛЕМИ КАЗУСА, изискващи подробен анализ, индивидуално и групово вземане на решение от мениджърите.
 • Над 20 нови кратки казуси, задачи, бизнес и работни ситуации.
 • Допълнителни професионални и психологически ТЕСТОВЕ относно мениджърската компетентност.

 

За записване или ако имате допълнителни въпроси може да използвате формата за контакт по-долу.

За директна връзка с автора и водещия програмата Явор Янкулов, PhD може да пишете на yankulov@e-training.bg

Свързани теми

Календар маркетинг