Статии от област Маркетинг

Статии от област Маркетинг

Едно китайско проклятие гласи: "Дано живееш в интересни времена!"

Е, нашето време определено е интересно. И ще става още по-интересно. Нелоялни клиенти (при това с малко пари), нови конкуренти (че и агресивни, на всичкото отгоре), и изобщо ...

Но нека да мислим позитивно. И както е казал оптимистът - винаги може да стане по-лошо. Японският йероглиф за "криза" и "възможност" е един и същ. Но стига с общи приказки за обща култура, защото както са казали древните римляни:
"Premium vivere et deinde filosofsre."
Което ще рече: "Първо оцелей, пък после философствай!"

Маркетингът, по своята същност, е агресивно, атакуващо занятие. Вярно, че има и "защитни" маркетингови стратегии, но и тяхната цел е ако не да се убие, то поне да се пребие конкурента. Другото е философстване.

Новите лидери на пазара

Новите лидери на пазара

Всеки може да прави маркетинг с много пари. Или поне всеки може да ги изхарчи и да нарече това Маркетинг.

Сегментацията, която работи

Сегментацията, която работи

Всички знаем, колко важно е за нас да достигнем до правилните клиенти. Но за целта на първо място стои задачата да определим…

Тестостеронен маркетинг

Тестостеронен маркетинг

Болшинството маркетингови решения се взимат по спешност, при пълно или почти пълно отсъствие на анализ и като правило имат…

В помощ: Бизнес умения