Какъв е полът на вашия BRAND?

Какъв е полът на вашия BRAND?

Явор Янкулов, доктор по икономика,
Мениджър обучения, e-training.bg

Как да провокираме интереса на потребителите именно към нашия нов продукт? Как да ги убедим да направят крачка към така желаната от нас (а може би и от тях) покупка? Един от способите за това е да „одушевите” вашия продукт, да го представите като „продукт-личност”. Но след като е личност, той вече не е безполово същество, а е мъж или жена. (Молим за извинение, но тук няма да се спираме на други възможни полове извън горните два. Но с удоволствие ще се запознаем с вашето мнение по въпроса.)

Както е добре известно - мъжете са от Марс, а жените от Венера, каквото и да означава това.

И така, от коя планета е вашият BRAND?

Запознанството с нов продукт е като запознанство с нов човек. Информацията,  която получаваме през първите няколко секунди от контакта, често е определяща за нашето последващо поведение. Психолозите коментират първите 3 секунди от един контакт като времето, за което вече сме дали оценка на субекта/обекта, който е пред нас.

Ако мъж погледне жена за 3 секунди, той вече е готов да даде оценка „Става” или „Не става”, т.е. ще се напъвам да спечеля вниманието й, или няма. Ако жена погледне същата жена за 3 секунди, тя вече е в състояние в подробности да ви опише дали дамската й чанта подхожда на обувките. Или по-скоро, защо НЕ й подхожда. Ако жена погледне мъж… Но да не се отклоняваме от темата. 

Въпросът е: Какъв е полът на вашия продукт?

Разбира се, най-много за пола подсказва името. Освен това влияят цветовете и „динамиката”. Но защо на практика ни е необходимо това?

Мъжете се оценяват по скалата на социалния им успех и по нивото на физическа твърдост. При това, едната група показатели може да компенсира известни недостатъци в друга. Успешните мъже се асоциират с компетентност, рационалност на решенията, твърдост на позицията и мненията, справяне с проблемите с лекота. Изобщо: „Бонд, Джеймс Бонд.”

Някои общоприети „мъжки” черти:

Положителни: активен, рационален, напорист, логичен, умен, силен, успешен, независим.

Отрицателни: агресивен, жесток, инат, суров, самовлюбен.

Прието е, че при жените има много по-голяма ЕМОЦИОНАЛНОСТ. Има разбиране, общуване, съпричастност. Основният образ на „жената-майка”, все още е доста силен в нашите възприятия.

Някои общоприети „женски” черти:

Положителни: добра, мека, нежна, сексуална, грижлива, емоционална, успокояваща.

Отрицателни: безхарактерна, слаба, нелогична, безволева, зависима.

Същественият въпрос е: Как да направим от нашият продукт МЪЖ или ЖЕНА?

И така, ако искате вашият продукт да има мъжки или женски образ в очите на клиенти и потребители, започнете от името.

Фонетически съставки

Добре е, когато в името на вашият продукт фигурират звуковете Ф, Ш, Щ, Х. Тези звуци, предадени от древни времена, се използват като „сигнални”, асоциират се с активност и концентрация. Те нямат полова окраска, но привличат вниманието!

„Мъжки” продукт – включете „мъжките” съгласни Р, Д, Г, Б, З. Както и гласните А и И.

„Женски” продукт – включете Л, М, Н, както и О, Е.

Граматическа съставка

За „момченца”: Ако не в самото име, то в слогана или представянето на продукта е необходима да се използват повече глаголни конструкции, за да се акцентира на движение и действие.

За „момиченца”: Използвайте изобилие от прилагателни.

Цветова съставка

Мъж: В логото да има синьо, сиво, черно, златно, хладни оттенъци.

Жена: розово, оранжево, зелено, топли оттенъци.

Динамична съставка

Мъжествено: В рекламата, плаката или какъвто там BTL елемент ви е под ръка, трябва да има действие, ясно векторно движение, т.е. по права линия и без завои и обрати, най-добре от ляво на дясно! Помнете, че мъжът е ориентиран към целта, към крайния резултат, а не към процеса. Изключение от това правило, както гласи един виц, са само мъжете научни работници. Това е тяхното „конкурентно маркетингово предимство” в секса - старателни са в любовната игра, защото се интересуват повече от процеса, а не толкова от крайния резултат.

Но пък кой нормален клиент би искал да си купи продукт с образ на научен работник?

Женствено: Пластичност, гъвкавост, едва загатнато движение, лице, повтаряме: ЛИЦЕ (не други части на тялото), нежна усмивка, може и състояние на съзерцание.

Е, има и още, но за сега да спрем до тук. Вероятно и с продуктите е като с децата – преди пубертета е рано да се каже от какъв точно пол са.

Свързани теми

В помощ: Бизнес умения