Какво казва вашето име (марка)?

Какво казва вашето име (марка)?

Явор Янкулов, доктор по икономика,
Мениджър обучения, e-training.bg

Скритото значение на буквите.

В тази статия ще прочетете:

Какво е скритото значение на буквите? Какво подсъзнателно си мислят вашите клиенти? Защо е добре да имате буквата “А” и това ли е най-важното?

Ако названието на вашия продукт (марка) започва с буквата S, то се асоциира със страстност, а ако започва с К – ще се възприема като надеждно. Змиевидната форма на S загатва за страст и чувственост. А защо имената започващи с К подсказват надеждност? Отчасти, това е заради ясното и отривисто произнасяне на буквата, което почти не се влияе от езика и акцента, а почти навсякъде по света звучи еднакво. Не знаем дали горното е било известно на собствениците на множество компании по света, но като първа буква в имената на фирми и продукти тя се среща цели 9 пъти по-често, отколкото в “стандартния” английски текст.

Названията, започващи с буквите C, S и В се възприемат от клиентите като традиционни и класически, докато буквите XZQ и V подсказват в много по-голяма степен новост и иновация. Освен това, буквите L, VF и W се възприемат като женски, докато XM и Z предизвикват по-скоро мъжествени асоциации. Това са само част от изводите направени от Strategic Name Development.

Като правило, при изборът на подходящо наименование трябва да се вземат предвид такива фактори, като броят на буквите, броят на сричките в думата, а за по-дългите названия се започва от броят на думите, леснота за запомняне, леснота за произнасяне, предизвиквани асоциации. Макар да е трудно да приемем, че изборът на успешно название може да се извърши по строго научен път, то за всеки случай някои са измислили и съответният термин за това – психолингвистичен анализ на думите. Може и да не ви свърши много работа, но определено ще повиши общата ви култура.

Всички сме чували, че добрият бранд (в широкият смисъл на това понятие) е подкрепен от име, което е кратко и лесно за произнасяне. Но фактите показват, че това важи само в 1/3 от случаите. В останалите 2/3 правилото се замества от изключенията!

Какво може да се каже са буквите от все още сравнително често използваната по нашите земи Кирилица?

Едно малко проучване, при използването на еднополярна скала от 20 прилагателни (прекрасен, светъл, нежен, радостен... ) и биполярна скала от 24 антоними (красив-грозен, лек-тежък, активен-пасивен.... ) подсказва някои изводи. Част от тях са:

Буквата К освен с посочената по-горе надеждност в кирилицата се асоциира и с бързина, динамика, острота. Вероятно не е добре да се използва като първа и/или да се среща често названията на матраци, възглавници и пр., които по подразбиране са меки, а не „остри“, но много добре се вписва в имената на куриерски услуги, спортни клубове и др.

Буквата З съдържа в себе си сигнал за атака, заплаха, но същевременно се асоциира и с мъжественост. (Защо, при наличието в нея на две така добре изпъкнали форми, така и не ни стана ясно.) Буквата М подсказва хлад и по тази причина е добре да се използва при замразени храни и сладоледи, но не и в названията на ресторанти, както и в имената на продукти за бързо хранене. Изобщо, Макдоналдс живи да ги оплачеш. Аха, сега разбрахме защо вместо класическа буква М използват двете златни арки!

Предимно отрицателни емоции предизвикват буквите Ч, Ш, Щ, Х, С, Ф. Всички те са беззвучни съгласни. В техните описателни характеристики преобладават такива прилагателни, като пасивен, печален, бавно, тъмно, неизменно. (Пример: Чешко тъмно пиво от Старофухлевци. Жалко е, че няма такова. Вижте колко печално, тъмно и неизменно изглежда. )

Буквите Л и Д са радостни, ярки и добри. Да си спомним с умиление за ЛСД.

Буквата А получава почти пълен списък от положителни оценки (асоциации) – смел, активен, добър, красив и няколко други положителни епитети. За ваше успокоение, помага просто да имате в името буквата А, дори и да не е първа.

От маркетингова гледна точка горният анализ може да се разшири и в още една посока – сравнение с конкурентите. Важно е не просто с какво се асоциира вашето име, а и как то се отнася при сравнение с имената на конкурентните продукти. Но повече по този въпрос – друг път.

И не забравяйте: По името посрещат, но по работата изпращат!

Свързани теми

В помощ: Бизнес умения