Новите лидери на пазара

Новите лидери на пазара

Явор Янкулов, доктор по икономика,
Мениджър обучения, e-training.bg

По-голяма част от следващото изложение са изводи, направени в резултат на мащабно пазарно проучване, обхванало над 6 годишен период и повече от 5000 компании. Възможно е да са валидни за различни типове пазари, компании и продукти. Или поне така твърдят авторите на изследването.

Основен извод:

Истинските пазарни лидери, не са най-видимите или официалните такива, т.е. лидерите не са задължително компаниите с най-голям пазарен дял.

Основният проблем пред бизнеса днес:

ДЕФИЦИТЪТ НА КЛИЕНТИ!

Парадоксът е в това, че дефицитът не се изразява в намаляване броя на клиентите или снижаване на равнището на продажбите. И на нашия пазар броят на потенциалните и платежоспособни клиенти, макар и изключително бавно, но все пак расте. Пазарът предлага все по-голямо изобилие от продукти и услуги, а в същото време нараства броя на клиентите с неудовлетворени потребности. Ситуацията напомня на купон, където всички гости носят торти и соленки, но никой не е донесъл нещо за пиене.

Външни черти на новите лидери:

Новите лидери се отличават по това, че техните продажби растат средно три пъти по-бързо от продажбите за съответния отрасъл. Печалбата им, на 100 лева оборот, е средно два пъти по-голяма от печалбата на официалните лидери (по пазарен дял) и над три пъти и половина по-висока от средната за съответния отрасъл.

Върнете се и прочетете отново последния абзац. Това е същественото, над което трябва да се замислим и на което да обърнем внимание:

Продажби - растат средно три пъти по-бързо от продажбите за съответния отрасъл.

Печалба (на 100 лв. оборот) – над три пъти и половина по-висока от средната за съответния отрасъл.

Как са станали лидери?

Има три основни начини за това:

1) Тесни взаимоотношения с клиентите

2) Функционално превъзходство (по-ниска себестойност)

3) Новатори в предлагането на услуги

За да постигнат и запазят своите конкурентни преимущества, новите лидери имат допълнителни пазарни стратегии, насочени към преодоляване на дефицита от клиенти.

Вие имате шанс да бъдете сред новите лидери, ако:

  • Ръстът на вашите продажби надвишава поне един път и половина ръста в продажбите на равните ви по положение и пазарна позиция конкуренти;
  • Печалбата ви от един (среден) клиент е поне с 25% по-висока от печалбата на лидерите по пазарен дял;
  • Задържате най-доходоносните си клиенти средно 40% по-дълго, отколкото е "прието" за вашия отрасъл;
  • Бележите ръст на кръстосаните продажби от поне 10% годишно.

Чудесни параметри. Хайде сега, върнете се и ги прочетете пак в обратен ред. И се замислете какво можете да направите на практика по въпроса именно в тази обратна посока.

Да подскажем още малко, как може да станете Нови лидери на пазара?

Нека да започнем с една "обща диагностика"?

  • Знаете ли кои са Вашите приоритетни клиенти (и какво трябва да влагате в това понятие)?
  • Знаете ли какво те действително искат?
  • Предлагате ли им най-малко на шест месеца нещо различно?
  • Знаете ли вие и всички ваши сътрудници към какви стандарти се стремите?

Тайната на лидерството е във фокусираността

Внимателен подбор на най-важните и най-стойностните клиенти, и адаптиране на продажбите и обслужването към спецификата на техните конкретни потребности.

Основен принцип:

Не се стремете към спечелване на твърде много клиенти, подберете най-доходоносните и тези, с които работите при минимално "напрежение" (терминът "напрежение" включва множество конкретни изисквания и параметри и не може да бъде обяснен накратко).

Не бъркайте "фокусираност" с "простота"!

Твърде много "гуру" има на пазара, които пропагандират простотата като формула на успеха. Няма "прост" начин да станете лидери.

До неотдавна рецептите за лидерство бяха:

1) Най-добра цена;

2) Най-добър продукт.

Вече не е така!

Интересното е, че Новите лидери не са нито най-популярните компании, нито най-големите или най-забележимите от клиентите. Те просто са най-печелившите (на 100 лева оборот) и с най-висок ръст на продажбите.

Така ли е и при вас?

А как би могло да стане? Потърсе отговора в някои другите ни статии.

Свързани теми

В помощ: Бизнес умения