Идеи за маркетинг специалисти

Идеи за маркетинг специалисти

Явор Янкулов, доктор по икономика,
Мениджър обучения, e-training.bg

Няколко идеи, които трябва да се познават от съвременния специалист по маркетинг

Предлагаме ви нещо за размисъл. Нашият консултантски опит показва, че следващите няколко идеи са изключително важни за съвременните пазарни анализатори и маркетингови специалисти. Много малка част от тях обаче се познават в действителност от действащите професионалисти. Това е нещо, което отчитаме при всяко едно обучение или консултационен проект. Този проблем от своя страна пречи на точността на разработваните стратегии и тактики за управлението на тези идеи и концепции и превръщането им в конкурентно предимство.

Тук няма да представяме детайлно тяхното съдържание. Целта ни не е такава. Целта ни е да им обърнете внимание. И ако за себе си установите, че не познавате техните механизми и протичане направете всичко възможно в най-скоро време да преодолеете това. Търсете навсякъде – в книги, статии, учебници, интернет, курсове, работни семинари...

Ето за кои идеи става въпрос:

Потребителска лоялност. Всеки знае, че потребителите са нещо изключително важно. Всеки инстинктивно отговаря, че е посветил бизнеса си на своите клиенти и че съществува заради тях. Но наистина ли познаваме клиентите си? Наистина ли знаем какво представлява лоялен клиент? Само повторните покупки ли са достатъчни, за да твърдим, че сме постигнали лоялно отношение към помпанията и фирмените продукти? Какво е лоялността – временен или траен психичен процес? Как да я управляваме? По данни от изследване в 100 български фирми около 37% имат въведени CRM (системи за управление на взаимоотношенията с клиентите), подкрепени със съответните софтуерни решения. В 31% от изследваните фирми се използват стандартни системи и само в 6.2% системите са специално нагодени към процесите на фирмите. Достатъчно ли е прилагането на CRM софтуерно решение като основа за изграждане на програми за лоялност?

Маркетинг основан на позицията в “търсачките” (search engine marketing). От пръв поглед си личи, че за пореден път говорим за термин, който няма еднозначно звучене на български език. Независимо от това, обаче, когато говорим за тази идея трябва да имаме предвид, че тя се използва като синоним на идеите за електронния маркетинг, интернет маркетинга, уебсайт маркетинга. Знаехте ли това? Знаете ли как можете да повишите видимостта на фирмения сайт? Знаете ли как можете да повишите способността на сайта да поддържа интерактивността на компанията с нейните целеви аудитории? Само дизайна ли има значение и как да го тестваме и подобрим? Как нашите клиенти работят с фирмения сайт? Познавате ли онлайн маркетинговия цикъл?

Връзки с обществеността. Тривиално като формулировка, широко популярно в обхвата на маркетинговите комуникации и практики и недостатъчно използвано средство за постигане на актуално бизнес представяне. За сега ПР-а у нас е в повечето случаи в обхвата на управляването на нечие реноме (личностно или фирмено) и в ухажването на журналистическата гилдия като важен канал към публичността. Знаем ли обаче да използваме механизмите на персоналната (устната) комуникация? Знаем ли как работят слуховете? Знаем ли как да постигнем ефикасно разпространение на фирмените новини без това да ни коства непосилни инвестиции? В пренаситения от рекламни послания, клипове и други форми на комуникация живот връзките с обществеността започват да играят все по-голяма роля в комуникационното представяне на фирмите. Едно проучване сред компании от 6 държави – 4 силно развити (Германия, Франция, Великобритания, Япония и САЩ) и 2 нововъзникващи (Бразилия и Китай) – проведено от изследователски екип от Лондонското бизнес училище под ръководството на професорите Баруайз и Стайлър показва много интересна тенденция. С около 7% е нараснал относителния дял на разходите за ПР и налагане на марките чрез средствата на събитийния маркетинг и общия ПР в общия дял на разходите за комуникации в компаниите за последните 5 години. Така от 9% в рамките на общите маркетингови разходи, разходите за ПР са нараснали на 15% в маркетинговите бюджети на фирмите от тези страни.

Проследяването на клиентите (customer tracking). Действителната потребителска ориентация означава да постигнем обслужващи процеси, които в максимална степен улесняват и облекчават всичко, свързано с процеса на търсене, закупуване, използване и евентуално подменяне на продукта на компанията. За да се постигне подобна хармония, обаче е необходимо да познаваме ежедневието и навиците на нашите клиенти. Познаваме ли в действителност нашите клиенти? Знаем ли как търсят нашите продукти? Знаем ли какви проблеми срещат в процеса на търсене на информация? Знаем ли колко често използват фирмените продукти и как фактически ги използват? Познаваме ли основните им мотиви за покупка и използване на продуктите? Както и още много други въпроси и проблеми, свързани с начина на мислене, преработване на информация и равнището на знания за продуктите, които имат все по-голямо значение за постигането на конкурентно фирмено представяне.

Интелектуална собственост. Последна като изброяване, но не и по значимост. Тази идея не е свързана единствено с познатата в последно време рекламна фраза “Пиратството ограбва”. Пиратството не е само в интернет пространството при “свалянето” от безплатни сървъри на торенти музика, филми, снимки и др. Пиратството може да е насочено към фирменото лого, фирмената опаковка, идеята за разработване на нов продукт, сценария на рекламния клип, който компанията използва в момента. Непознаването на авторските права и обхвата на интелектуалната собственост може да създаде редица правни и съдебни проблеми. Знаете ли как да защитите фирмения си знак, лого и символи? Знаете ли как да повишите стойността на марките, които управлявате?

...Много въпроси с много възможни варианти на решения и прилагани похвати. Ако на по-голяма част от въпросите, които ви поставихме отговорите отрицателно – това е достатъчен сигнал, че пътешествието ви по тяхното по-подробно и задълбочено опознаване е наложително да започне СЕГА.

Свързани теми

В помощ: Бизнес умения