Какво можем да научим за Мениджмънта?

Какво можем да научим за Мениджмънта?

Една популярна фраза гласи: “Който може го прави, който не може – учи другите. Който не може и това - става началник.” Няма един единствен начин за правилно управление на хора! Дори вашият да е такъв, не забравяйте, че има и други. Търсете ги!

Практическа мотивация

Практическа мотивация

„Как да мотивирам хората?”. Всеки мениджър си задава този въпрос. Теорията на мотивацията предлага различни обяснения, подробно…

Преговаряйте със шефа

Преговаряйте със шефа

Вие сте мениджър. Работите здраво, не жалите сили, не пестите похвалите си към екипа и упорито се стремите да постигнете…

Промяната в нас

Промяната в нас

Вече работим с поколението Y, а на прага е следващото, още по-различно поколение. Освен въпроса „Защо?“, те обичат и въпроса…

Работата или хората

Работата или хората

Следващите редове нямат за цел да ви стресират. Вие сте мениджъри, следователно не се плашите лесно. Или поне успешно се…

Теория на игрите

Теория на игрите

Теорията на игрите позволява на мениджърите да вземат стратегически решения в условията на неопределеност, свързана с поведението…

Трите стълба на организацията

Трите стълба на организацията

Дали е по-добре да повишим в мениджърска позиция вътрешен служител, който я познава добре организацията или да търсим външен…

Убийте лидера

Убийте лидера

Като мениджъри, или дори само като добри служители и специалисти във вашата организация, задължително сте били на поне един…

Управление на проекти - начална идея

Управление на проекти - начална идея

Като мениджъри на даден проект често носите отговорност за неговия успех, но както е добре известно, ако нещо може да се…

Успешна система за подбор на персонал

Успешна система за подбор на персонал

Уважавам работата на всеки, занимаващ се с подбор. Той е поставен в изключително трудната ситуация, неговият избор да се…

Шест най-разпространени грешки при вземане на решение

Шест най-разпространени грешки при вземане на решение

Вземането на решение е основна част от мениджърската дейност. На всеки от нас се е налагало да взема решение и съответно…