Международни Маркетингови конференции на STING

Международни Маркетингови конференции на STING

Основен презентатор д-р Явор Янкулов. Традиционно е ключов говорител на тези събиятия.

Някои от темите на презентациите:

"Поведение на потребителите на фармацевтичния пазар"

"Налагане на нов продукт на пазара"

"Гласът на вашата аптека"

"Маркетинг, социални медии и мрежи"

Галерия с наши обучения и събития