MySuccess in Pharmacy

MySuccess in Pharmacy

Целта на събитиетo бe да събере представители на Фармацевтичния и здравния бизнес в България, които да се запознаят с успешните бизнес практики на водещи компании от сектора производители, дистрибутори, вериги аптеки и дрогерии, медицински центрове и болници, които имат безценен опит съобразен с нашите културни и поведенчески особености.

То ще беше естествено продължение на предишните издания на бизнес форум за споделяне на опит в област на Фармация.

Организатор на събитието за трета година са нашите колеги и приятели от MySuccess.bg и списание Enterprise

Отново, бяха поканени български лектори, управляващи чуждестранни компании и обратно – чужденци, управлявяващи български компании от фармацевтичната индустрия. Поканени бяха и компании, извън този бранш, които имат решения и продукти, подходящи за индустрията. Смятаме, че тази обмяна на добри практики бе полезна за всички страни, участващи на Форума.

Новото в това 3-то издание бе специален панел, отделен за обучителни сесии в посока ръст на продажбите и печалбата конкретно за аптечния пазар: „10% ръст на печалбата (Проект за аптеки и фармацевтичен пазар)“, с фокус върху аптеките, но с възможности за приложение и от страна на дистрибутори, производители, медицински центрове. Водещ на обученията беше д-р Явор Янкулов, Доктор по икономика (Управление на продажбите), доцент в Катедра „Търговия“ на УНСС

Форумът е подходящ за:

  • Висши и средни мениджъри от фармацевтични компании
  • Търговски и маркетинг директори на дистрибутори
  • Мениджъри на медицински центрове, както и на компании, работещи в контакти с фармацевтичния бизнес
  • Мениджъри и собственици на аптечни вериги
  • Управители и собственици на аптеки
  • Фармацевти
Галерия с наши обучения и събития