MySuccess.bg in Finance 2015

MySuccess.bg in Finance 2015

III-ти Практически Бизнес Форум, насочен към добрите практики във финансово-икономическия сектор, инструментите и решенията за финансиране на малкия и среден бизнес. На него дискутирахме и анализирахме макроикомомическата среда за бизнеса, представихме и новостите около инструментите за подкрепа и финансиране на малкия и среден бизнес, добри практики на вече реализирани проекти.

Организатор на събитието за трета година бяха нашите колеги и приятели от MySuccess.bg и списание Enterprise.

MySuccess.bg in Finance на списание ENTERPRISE беше разделен на три панела, като в първия бяха представени данни, прогнози и анализ на макроикономическата среда за бизнеса от водещи експерти, икономисти и финансови анализатори от сектора.

Вторият панел беше насочен изцяло към бизнеса и по-конкретно към инструментите за финансиране на малкия и среден бизнес чрез различните фондове за дялово финансиране с партньорство в лицето на банковите институции.

Третият панел беше практически обособен и най-интересен за малкия и среден бизнес. В него бяха представени добри бизнес практики от компании, вече финансирали и реализирали проекти с фондовете и банките, от стартиращ Star Up бизнес до международни топ компании, получили подкрепа за излизане на чужди пазари.

За лектори за MySuccess.bg in Finance бяха поканени както експерти, икономисти и финансови анализатори, така и представители от финансовия сектор и фондовете за дялово финансиране, представители на малкия и среден бизнес.

Ново: Практическо обучение „2020: ПРОДАЖБИ НА ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ“
След края на III-ти панел на форума беше проведено специализирано обучение за банково-финансовите институции и организации

Водещ на обученията беше д-р Явор Янкулов, Доктор по икономика (Управление на продажбите), доцент в Катедра „Търговия“ на УНСС.

Целевата аудитория на форума: MySuccess.bg in Finance цели да привлече три основни типа участници в този форум – управители и собственици на малък, среден и топ бизнеси, всички банково-финансови институции. С други думи аудиторията ще се състои от:

  •  Управители и собственици на малки и средни фирми
  • Финансови директори на тези фирми и компании
  •  Ръководители от висшия управленски състав (председатели на съвети на директорите, управляващи директори и др.) на големи български предприятия от различни сектори
  •  Ръководители от висшия управленски състав на банкови и финансови институции
  • Ръководители от висшия управленски състав на фондове за дялово финансиране и взаимни фондове
Галерия с наши обучения и събития