CRM Еvolution 2016: Клиентът като партньор

CRM Еvolution 2016: Клиентът като партньор

CRM някога е била традиционна стратегия за обслужване на клиенти. Сега, обаче, се приемат съвсем други насоки. Последните иновации са в сферата на дълбокия анализа на клиента, бизнес проучвания и пр. CRM системите са служили главно за свързване на клиентските бази, профили, история на поръчките и пр. По този начин се поддържа едно добро отношение между клиента и компанията. В момента системите имат потенциала да изучават данните и да се правят бъдещи анализи и предвиждания. Според новата тенденция бизнесите могат да наблюдават даден бизнес сектор и да направят предварителен анализ за компaнията – какви продукти да се предлагат и в кой момент да се предлагат, за да се подсигури максимална печалба.

На 27 октомври 2016 г. сп. Enterprise организира традиционната и наложила се през последните 6 години CRM конференция. Ще можете да се запознаете с тендеции в развитието на CRM решенията, както като философия на управление на компаниите, така и с иновациите в предлаганите софтуерни продукти.

Повече информация за събитието можете да наметите в страницата на MySuccess.bg.

Галерия с наши обучения и събития