Стратегически Мениджмънт

Стратегически Мениджмънт

Обучение и Практически проект за водеща телекомуникационна компания

 

Програмата беше изградена около една обща рамка, комплекс от основни теми и въпроси, а именно:

 • Стратегически мениджмънт – основни елементи
 • Анализ на пазара, на икономическата ситуация и на потребителското поведение
 • Стратегическо управление на търговски територии и търговски екипи
 • Практически инструменти за стратегическо управление и анализ
 • Адаптиране на стратегията за продажби по региони – уроците на практиката
 • План за реализацията на стратегията по региони – инструменти за планиране
 • Търговски и бизнес стратегии – стратегия на лидер, стратегия на предизвикател, защита на „крепости“ и др. – примери от телекомуникационния сектор

Инструменти:

 • Balanced scorecard - Стратегически карти
 • Benchmarking - Бенчмаркинг
 • Business process reengineering - Реинженеринг на работни процеси
 • Change management programs - Програми за промяна на управлението
 • Complexity reduction - Намаляване на сложността
 • Customer relationship management - Управление на взаимоотношенията с клиентите
 • Core competencies - Ключови компетентности
 • Decision rights tools - Инструменти за разпределяне на пълномощията при вземане на решения

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития