Цикъл професионални обучения по различни проекти

Цикъл професионални обучения по различни проекти

Райфайзенбанк България

Цикъл професионални обучения по различни проекти:

ПРОДАЖБИ НА ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ

Целева група: Специалисти - обслужване на клиенти

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

Целева група: Ръководители - обслужване на клиенти и Старши специалисти

 

ТЪРГОВСКИ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ ЗА РОК И ССОК

Целева група: Ръководители - обслужване на клиенти и Старши специалисти

Надграждащо обучение, продължение на предходното.

 

ТЪРГОВСКИ МОДУЛ:

  • Разработване на Модели за продажбена презентация на нови финансови продукти и услуги
  • Развитие на уменията за справяне с възражения на клиентите
  • Затваряне на продажбата – нови компетенции
  • Техники за преговаряне – базови умения. Адаптация на конкретни техники в реалната банкова практика.
  • Използване на практически елементи от NLP (невролингвистично програмиране) в продажбена ситуация.

Разработването на няколко практически инструмента, които доказано водят до нарастване на продажбите и повишаване удовлетвореността на клиентите. Сред тях са:

  1. Наръчник с въпроси за провокиране интереса на клиента, включване на клиента в разговора, проверка на нагласите и удовлетвореността на клиента.
  2. Наръчник на възраженията – силен практически инструмент, многократно проверяван и адаптиран при продажба на финансови продукти и услуги в България.
  3. Типове трудни клиенти – наръчник с основни типове трудни клиенти, конкретни ситуации и практически варианти за реакция и поведение.
  4. Контролна карта за мениджъра – помага за проверка на процеса и увеличаване на продажбите.

Изготвяне на Мотивационен профил за продажби – по адаптирана методика на e-Training Centre.

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития