Мениджъри Белла България АД

Мениджъри Белла България АД

Присъствено-дистанционна Програмата за мениджърски компетенции за Белла България АД

Лидерство, Работа в екип, Планиране и организиране, Комуникационни умения, Стратегическо планиране и др.

Дистанционен модулспециално разработено интерактивно обучение по програмата на E-Training Centre, което включва:

Входящ тест за установяване началната компетентност

Основно съдържание, под формата на текст, аудио и видео презентации

Казуси – практически задачи за индивидуална и групова работа

Дискусионен форум – за въпроси и отговори към обучаващите и дискусия между обучаемите

Допълнителни материали – учебни и бизнес материали за продължаващо обучение и развитие компетентността на обучаемите

Практически казуси – изискващи самостоятелно решение и/или работа в екип. Казусите са по конкретната практика на обучаемите.

Присъствена сесия – свободни дискусии по конкретни практически въпроси, работа в групи, забавни елементи на тиймбилдинг.

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития