Цикъл обучения за ДЗИ

Цикъл обучения за ДЗИ

 

МАРКЕТИНГ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА (ПРОДУКТ)

 

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. НАЛАГАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ НА ПАЗАРА.

 

БИЗНЕС ПРОДАЖБИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

КОНЦЕПЦИЯ:

  • Профилиране на бизнес клиенти и определяне на потенциал
  • Активен подход към нови и вече познати бизнес клиенти
  • Продажбен процес B2B – етапи и специфики
  • Справяне с възраженията на корпоративно ниво
  • Затваряне на продажба и сключване на сделка

 

ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ

(МОТИВАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЕКИП и УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ)

Условно Програмата е разделена на 2 Модула:

  1. Мениджърски модул – Мотивация и управление на търговски екипи
  2. Бизнес модул – Управление на продажбите

Двата модула са взаимно обвързани в практиката на обучаемите.

Допълнително - Одит на екипа:

Одит на търговския екип включен в обучението, по методиката на Sales Executive Council (SEC), адаптирана за България от екипа на E-training.

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития