Банка ДСК ЕАД и ПОК ДСК-Родина

Банка ДСК ЕАД и ПОК ДСК-Родина

СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА

„ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР“

 

Тема 1: Умения на съвременния мениджър. Ефективният лидер

Тема 2: Мотивация на хора и екипи.

Тема 3: Управление на задачите и времето.

Тема 4: Управление на промяната и управление на конфликти

 

Обучения на теми Продажби и Преговори за различни групи служители на банката и пенсионното дружество – частно банкиране, стоково кредитиране и др.

Презентационни умения, Обучение на обучаващи, HR.

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития