Практически проект по въвеждане на коучинг подход в Mondelez

Практически проект по въвеждане на коучинг подход в Mondelez

Coaching

Етап 1: Предварителни дейности

  • Проучване на организационната култура и нагласите на обучаемите чрез прилагане методика на Geert Hofstede. Това ще позволи да се направи първоначална оценка на съществуващата корпоративна култура и прилаганата политика на управление, за да могат след това да се очертаят посоките за работа и практически настъпилите промени.
  • Сравнение на организационната култура с културата на сходни организации, средно за България, както и къде е спрямо „картата” на други страни.
  • Изводи и препоръки за висшия и средния мениджмънт.

Заб.: Проучванията се правят по доказаната практическа методика на Geert Hofstede, от проф. Цветан Давидков (доктор на социологическите науки). Същият е автор на множество проучвания за културата на организациите в България и е част от екипа по проекта.

Етап 2: Обучение „Coaching”

Програмата на обучението и методиката са дадени допълнително.

С цел постигане на по-ефективно обучение предлагаме възможността първоначално да се провежда една обща еднодневна сесия за всички обучаеми, а след това те да бъдат разделени на 3 групи за работа по развитие на практическите им умения, справяне с конкретни казуси и дискусии (с продължителност 1 ден всяка).

В рамките на 2 месеца: Последващи еднодневни обучения-отчети в рамките на 3 групи и индивидуални срещи-отчети с всеки обучаем.

Етап 3: Последващи дейности

Изготвяне на индивидуален план от всеки участник. Контакт с обучаващите и другите обучаеми чрез системата на e-training с цел консултация, подпомагане и обмяна на успешни практика. (2 до 3 месеца след обучението).

Допълнителни материали по темата, осигурени чрез дистанционните модули за обучение на E-Training Centre.

Допълнителни консултации по конкретни казуси от практиката.

Оценка на промяната в управленската политика и корпоративната култура на организацията.

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития