Обучение Съвременни търговски стратегии

 • Обучение Съвременни търговски стратегии
  Място на обучението:
  гр. София
  Времетраене на обучението:
  1 ден с включена лична консултация
  Цена на обучението:
  180 EUR без ДДС
  Програмата е адаптирана за изпълнителни директори, търговски директори, маркетинг специалисти във фирми и организации, ръководители на отдели и опитни търговци.
Обучение Търговски стратегии

За кого е предназначена?
Програмата е адаптирана за изпълнителни директори, търговски директори, маркетинг специалисти във фирми и организации, ръководители на отдели и опитни търговци. 

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:

-  Изберете и приложите успешна търговска стратегия
-  Анализирате Вашата пазарна позиция и позицията на Вашите конкуренти
-  Атакувате агресивно пазара, увеличавайки пазарния си дял
-  Разработите стратегии за защита от атаки на конкурентите
-  Се учите от опита, успеха и грешките на лидерите

Основни теми на програмата
Анализ на обкръжаващата среда - фактори, елементи, начини за наблюдение.
Подготовка за изготвяне на стратегия - SWOT анализ
Анализ на пазара - измерване на пазарния потенциал; определяне на пазарния дял; анализ на конкурентната среда; прогнозиране ситуацията на пазара
Методика на BCG при изготвяне на стратегии - практическо приложение
Методика на GE
Практическа адаптация на методиките - избягване на най-често срещаните грешки
Обобщени стратегии на растежа - Гранд стратегии
Стратегии за пазарни лидери - разширяване; защита на пазарен дял; модел "Защитник"; позиционна защита; флангова защита; превантивна защита; контраофанзива; мобилна защита
Стратегии на пазарния предизвикател - фронтална атака; флангова атака; обкръжаване; обходна атака; партизани в тила на врага
Стратегии на пазарни последователи - дубльор; имитатор; адаптатор
Стратегии на запълване на пазарни ниши
Стратегии за навлизане на пазари, заети от фирми титуляри
Диференциране на продукта като елемент от търговската стратегия. Изграждане на стратегии за позициониране на продукта
Избор на стратегия според жизнения цикъл на продукта
Адаптация на търговска стратегия според клиентите - избор на целеви сегменти; анализ на удовлетвореността и предпочитанията; "стойност на клиента"; управление на клиентите (CRM). Стратегии за привличане, задържане и увеличаване броя на клиентите

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Свързани теми

Календар мениджмънт