Управление и Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

 • Управление и Мотивация на (търговски) ЕКИПИ
  Място на обучението:
  Venus Conference Center София бул. Дондуков 9
  Времетраене на обучението:
  1 ден с включена лична консултация
  Цена на обучението:
  180 EUR без ДДС
  Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

 

Решението се дава от:

 • Обобщени резултати от успешната практика на над 400 европейски компании
 • Изводи от успешната и не толкова успешна практика на над 60 компании, работещи на българския пазар (проучване на е-Training.bg)

ПОЛУЧАВАТЕ:

 1. Еднодневна присъствена сесия.
 2. Индивидуална практическа консултация за всеки участник – в удобен ден след обучението
 3. Книгата „Мотивация на търговци е търговски екипи“ (електронно копие)

ОСНОВНИ ТЕМИ:

 • Практическа мотивация за постигане на цели
 • Особености при мотивацията на (търговски) екипи
 • Резултатни програми

 Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?

 • Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
 • Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
 • Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията?

Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

 • Позитивно насърчаване на поведението
 • Негативно насърчаване
 • Санкциониране
 • Стимулиране и заличаване на поведение

Управление чрез мотивация

 • Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
 • Практическа мотивация - кое наистина работи?
 • Изготвяне на МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем.

Конкретни отговори на въпросите:

 • Да се дава или не допълнително възнаграждение?
 • Кой да бъде възнаграден?
 • Какво трябва да се възнаграждава?
 • Каква награда трябва да се даде?
 • Какъв да е размерът на възнаграждението?
 • Кога да се дава възнаграждението?

Структура на екип

 • Териториално структуриране
 • Продуктово
 • Пазарно - съобразно бранша или клиентите
 • Смесено

Размер на търговския екип

 • Методи на квотиране
 • Значение на квотите
 • Брой, големина и локация на потребителите, вкл. бъдещите
 • АBC анализ
 • Брой на посещенията - време и честота
 • Схема на реална натовареност във времето

Създаване на територия:

 • Избор на базисна единица - територия, население, компактност, доходи, стил и др.
 • Оценка на пазарния потенциал
 • Анализ на натовареността на персонала
 • Възможност за контрол

Определяне числеността на ТП:

 • Метод "Работно натоварване"
 • Метод "Потенциал"
 • Метод "Проба - грешка"

Консултант:  Явор Янкулов, PhD

Участниците ще получат книгата „Мотивация на търговци и търговски екипи” с включени пълни резултати от проучването.

За всички стигнали до тук – бонус: „ВИТАМИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ“