септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

Фирмени обучения

Цели

- Да се развият бизнес умения и способности на обучаваните в дискутираните области, като се използват съвременни методи на обучение;

- Да се предоставят на обучаваните изпитани техники и концепции за усъвършенстване и развитие в областта на бизнеса по интересен и заинтригуващ начин;

- Обучаваните да бъдат подготвени за реални бизнес ситуации като упражняват тези техники в раздвижена и позитивна обстановка, чрез използване на подходящи методики;

- Да се повиши увереността на обучаемите и изгради нужната нагласа при работа. Да се повиши работната им ефективност и ефикасност, с което да станат по-полезни за организацията;

- Обучаемите да получат възможност за самоанализ и точна оценка на необходимите умения за позицията им в организацията.

Ползите за вас

- развивате и усъвършенствате бизнес умения по обсъжданите теми;
- получавате изпитани техники и концепции за личностно усъвършенстване и развитие в областта на бизнеса;
- подготвени сте за реални бизнес ситуации;
- повишавате компетентността и увереността си;
- изграждате нужната позитивна нагласа за работа;
- имате възможност да споделяте практически опит и идеи за бизнеса;
- повишавате работната си ефективност и ефикасност, което ще бъде оценено от организацията за която работите.

Какво получавате?

Уникални програми за обучение, водени от тренери с реален практически и пазарен опит;
- Обучения с тематика основаваща се на актуални световни бизнес практики и теоретичен материал, адаптиран към българската пазарна ситуация, манталитет и култура;

Съвременни методики и техники на обучение - висока степен на интерактивност и създаване на ведра атмосфера, в която ролевите игри, дискусиите и обменът на идеи оформят позитивен начин на мислене и участниците, бързо придобиват увереност в съответните области;

Оптимална продължителност на обученията - 1, 2 и 3 дневни обучения съобразени с нуждите на клиента;

И-Трейнинг - Център за обучение и професионални консултации oбслужва клиентите си с максимална гъвкавост и особено внимание.

Преди обученията:
- заедно определяме потребностите от обучение на базата на поставените цели и анкетиране на бъдещите участници
- разработваме темите на обучението 
По време на обучението:
- създаваме специализирани казуси и практически примери от областта, в която реално работи организацията
- подготвяме програма за индивидуални консултации на участниците по темите от обучението и други теми свързани с дейностт им

След обучението:
- предоставяме задълбочен анализ на учебния процес и неговата ефективност
- професионална обратна връзка, както на участниците, така и на мениджърския екип на организацията     

Форма за запитване:

verification code