септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

Съдържание на  обучението:
Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?
- Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
- Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
- Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията
Причини за недобро справяне на хората в екипа
- Собствените им очаквания
- Ниво на компетентност
- Наличие или липса на контрол
- Липса на желание
- Проблеми
Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа
- Позитивно насърчаване на поведението
- Негативно насърчаване
- Санкциониране
- Стимулиране и заличаване на поведение
Как да се мотивират хората от екипа?
- Базирано на нуждите
- Базирано на характера на човека
Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират?
- Умения за изграждане на доверие
- Умение за даване на обратна връзка
- Умение за слушане
- Умение за даване на указания
Ефективно делегиране
- Решение за задачата
- Решение за човека от екипа
- Проследяване на развитието
- Даване на обратна връзка
Как да се справяме с "трудните" членове на екипа?
- С различния от нас
- С всеки който определяме като труден характер
Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа
- Стратегия за справяне с конфликти
- Конфликтогени
- Добър самоконтрол
- Вземане на решения
- Наличие на резервен план
Управление чрез мотивация
-Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
-Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
-Изготвяне на мотивационен профил на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем;
-Системи за заплащане - да си дойдем на мотивацията.
Управление чрез лидерство
-Какъв тип лидер сте?
-Как да увеличите "конкурентното си предимство" пред другите мениджъри?
-Защо компаниите уволняват мениджъри, но не уволняват лидери?
-Лидери на промяната - това не е по силите на всеки;
-Не повишават добрите "мениджъри", а добрите "лидери".
Управление на екип
-Принципи на успешния екип - само 3 са, но кои?
-Управление чрез цели - съвременни принципи на ефективния мениджмънт;
-Управление чрез делегиране - как да накараме подчинените ни да работят повече от нас?
 

Водещ обучението: Явор Янкулов, PhD

Методика на обучението
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на екипи.

Място на обучението: Venus Conference Center, бул. Дондуков 9 Времетраене на обучението: 1 ден + включена лична консултация Цена на обучението: 180 EUR без ДДС Оставащи места: 8

Форма за заявка: