септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Придобиете и усъвършенствате умения за създаване и управление на търговски екипи;
- Изградите ефективни търговски екипи;
- Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно;
- Постигате целите чрез лоялност, доверие и мотивация;
 
Основни теми на програмата
Цели и стратегии на търговския екип

Структура на търговския екип
- Териториално структуриране
- Продуктово;
- Пазарно - съобразно бранша или клиентите;
- Смесено

Размер на търговския екип
- Методи на квотиране;
- Значение на квотите;
- Брой, големина и локация на потребителите, вкл. бъдещите;
- АBC анализ;
- Брой на посещенията - време и честота;
- Схема на реална натовареност във времето

Създаване на територия:
- Избор на базисна единица - територия, население, компактност, доходи, стил и др.
- Оценка на пазарния потенциал;
- Анализ на натовареността на персонала;
- Възможност за контрол.

Определяне числеността на ТП:
- Метод "Работно натоварване":
- Метод "Потенциал";
- Метод "Проба - грешка".

Заплащане на ТП:
- Заплащане по "текуща пазарна цена";
- Фиксирана сума;
- Променлива сума;
- Покриване на разноски;
- Облаги;
- Дългосрочни бонуси.

Система за отчетност и контрол:
- Показатели за старание - брой посетени, време за работа и пр.;
- Показатели за принос - покритие на територия, обем продажби, размер на печалбата и др.;
- Качествени показатели - по оценка на клиентите, мениджърите, анкети и проучвания и пр.

Мотивация на ТП:
- ERG
- Теория на справедливостта
- Мотивационен профил (Практически профил за конкретната компания)

Ефективна програма за обучение:
- Идентифициране с компанията;
- Опознаване на продуктите - ползи за клиентите;
- Опознаване клиентите и конкурентите;
- Ефективни търговски представяния;
- Процедури и отговорности.

Методика на обучението
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на изграждането и управлението на търговски екипи.

Водещ: Явор Янкулов, PhD

Място на обучението: Venus Conference Center София бул. Дондуков 9 Времетраене на обучението: 1 ден + включена лична консултация Цена на обучението: 180 EUR без ДДС Оставащи места: 7

Форма за заявка: