юли

18

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

септември

12

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

септември

13

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

септември

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

ПРОДАЖБИ за HR-и

„Ти си умен човек, затова трябва да продаваш не стоки, а идеи.“

Ейвъри Кормън, „Крамър срещу крамър“

Едно различно обучение. За кого е предназначено?

За мениджъри човешки ресурси, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения. За (не)професионалисти в областта на Управлението на Човешките Ресурси; собственици на фирми; ръководители; за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

Това обучение ще ви помогне при:

- Headhunting и интервюта с нови служители

- Оценка и анализ на мотивацията

- Продажба на идеи към настоящите служители в организацията

- Различни житейски ситуации, в които дори и HR-и попадат

Основни теми на програмата:

Какво можем да откраднем от търговците?

- Три основни мотива при покупка и три типа продавачи. 

- Разликата между характеристики и ползи при продажба на идеи.

- Ситуационно влияние - основни ситуации при продажба

- Установяване на потенциалните клиенти: Правило за трите "П"

- Методи за достигане до потенциалните клиенти – кои са най-успешни в продажбите, но HR-ите не ги ползват активно?

- Изготвяне профил на клиента - практически тествана методика.

Продажбено представяне

- Техники за осъществяване на контакт и цели на контакта. Ситуационен подход.

- СПИН метод за установяване основните потребности на клиента. Приложение при интервю за работа и интервю с настоящи служители.

- Променете модела: Как активните търговци задават въпроси?  

- Микс на успешното представяне - участие, доказателства, визуални помощни средства, драматизация, демонстрация, убеждаваща комуникация.

Справяне с възраженията на клиентите

- Най-важното умение на добрите търговци. Какво може да използва хитрият HR?

- Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях. Възражения на настоящи и потенциални служители.

- Принципи при преодоляване на възраженията. Често допускани грешки.

- Техники за справяне с възраженията – кои са приложими за вашата практика?

- Модел на преговори: Определяне от какво клиента не може да се откаже; от какво може и на каква цена; кое не е важно за него но е важно за нас?

Практически инструмент: Модел за справяне с възраженията за HR-и

Успешно затваряне на продажбата

- Кога е моментът да се пристъпи към затваряне на продажбата?

- Метод на 5-те въпроса при затваряне – адаптация за HR-и

- Какво прави добрият затварящ продажбите - практически изводи.

- 10-те най резултатни техники за затваряне

- Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?

Продължителност: 1 ден

Бонус: Допълнителна индивидуална консултация

Дати на провеждане

    Форма за запитване:

    verification code