септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

Това обучение ще ви помогне при:

- Headhunting и интервюта с нови служители

- Оценка и анализ на мотивацията на настоящи служители (с търговска методика)

- Продажба на идеи, които не са привлекателни за хората в организацията

- Различни житейски ситуации, в които дори и HR-и попадат

 

Основни теми на програмата:

Какво можем да откраднем от търговците?

- Три основни мотива при покупка и три типа продавачи – приложение при интервю с кандидати

- Разликата между характеристики и ползи при продажба на идеи.

- Ситуационно влияние - основни ситуации при продажба. Адаптация при ситуации на подбор.

- Методи за достигане до потенциалните клиенти – кои са най-успешни в продажбите, но HR-ите не ги ползват активно? Къде и как да намерим добри кандидати?

- Изготвяне профил на клиента/кандидата – какво да си откраднем от търговците?

- СПИН метод за установяване основните потребности. Приложение при интервю за работа и интервю с настоящи служители.

- Променете модела: Как активните търговци задават въпроси?

Най-важното умение на добрите търговци: Справяне с възраженията. Какво може да използва хитрият HR?

- Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях. Възражения на настоящи и потенциални служители.

- Техники за справяне с възраженията – кои са приложими за вашата практика?

- Модел на преговори при интервю и подбор: Определяне от какво „клиента“ не може да се откаже; от какво може и на каква цена; кое не е важно за него, но е важно за нас?

- Техники за търговско преговаряне – приложение за HR-и.

- Метод на 5-те въпроса при затваряне – адаптация за HR-и

- Какво прави добрият затварящ продажбите? - практически изводи.

- 10-те най резултатни техники за затваряне – приложение за HR-и

- Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?

Практически инструменти:

  • Модел за справяне с възраженията за HR-и
  • Методика за оценка на търговска нагласа
  • „Търговски“ мотивационен профил

 

Продължителност: 1 ден

Бонус: Допълнителна индивидуална консултация

Водещ: Явор Янкулов, PhD

Място на обучението: Venus Conference Center, бул. Дондуков 9 Времетраене на обучението: 1 ден + включена лична консултация Цена на обучението: 180 EUR без ДДС Оставащи места: 9

Форма за заявка: