юли

18

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

септември

12

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

септември

13

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

септември

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

 

"Обикновено в моята работа аз виждам само онова, което става в автомобилната индустрия, но на обучението имах възможност да науча как работят колегите маркетолозите в други сектори. Подходите и начина на мислене се оказаха идентични. Това ми помогна да обменим опит и идеи."

"Този курс ми даде реалистична рамка, прагматични концепции и практични техники, които ще мога да приложа веднага в моята работа като търговец. Това със сигурност ще подобри нивата на продажбите ми."

"Тренингът беше изключително полезен за мен. Уменията, които практикувахме ще мога да използвам в работата си. Теоретичната част на обучението беше съпроводена с много примери от практиката, които ми помагаха да усвоявам по-добре информацията. Обучаващите стимулираха постоянен диалог с аудиторията, а презентациите бяха невероятно атрактивни."

"Програмата на курса отговори съвсем точно на моите очаквания и ниво на компетентност. Това ми помогна да структурирам моите заключения."

"Този курс ми помогна, като ми даде детайлна информация за настоящата ми позиция - "Продуктов Мениджър" и как да управлявам моите бъдещи дейности. Програмата засегна широка гама от теми, обучаващите бяха обосновани на базата на своя опит и много примери от практиката."

"Още веднъж искам да благодаря на лекторите за техния професионален и резултатен подход по време на обучението. Успях да науча много неща както от тях, така и от останалите участници."

 

COSMO BULGARIA MOBILE EAD

"We would like to express our gratitude to Mr. Yavor Yankulov  for being one of the leading consultants and a valuable team member in a sales development project. Thanks to Mr. Yankulov's expertise in the field of sales and sales management in several months we successfully designed, tested and implemented throughout our entire own store network a structured and effective sales approach. Mr. Yankulov was instrumental in setting standard that raises the levels of customer acquisition and satisfaction in the GloBul retail outlets. His contribution was invaluable with the provision of a follow up system of checking and measuring the progress of the sales staff development. He brought youthful enthusiasm, solid experience his novel ideas into this assignment and we highly appreciate his deep understanding of our organization's needs and his dedication to meet them."

Vasil Chalashkanov, Retail Sales Manager
Sonia Slavcheva, Human Resources and Administration Manager
Stanislava Zaprianova, Head of Training and Internal Communication Section

 

 

HVB Leasing

"На 28 и 29 май 2005 г. в духа и изискванията на динамичната бизнес среда и позитивни промени, се проведе семинар в Слънчев бряг за служителите на HVB Leasing. Основната цел на събитието беше придобиване на умения и стил на комуникация в екипа, както и представяне на информация за новите финансови продукти и услуги на компанията.
Срещата беше чудесен повод за изграждане на доверие и нови полезни контакти и взаимоотношения в екипа на HVB Leasing.
HVB Leasing повери провеждането на тази среща-семинар на e-training Training and Professional Centre - водеща организация в областта на бизнес срещи и тренинги за изграждане, управление и мотивиране на търговски екипи."

Хорст Ебхарт, Управител
Драган Георгиев, Управител

 

 

BILLA BULGARIA Ltd.

"През месец май 2005 г. бяха проведени цикъл обучения на тема "Умения за водене на преговори. Договаряне с трудни партньори, доставчици и клиенти" за търговския екип на фирма "Билла България" ЕООД от консултанти на e-training - Център за бизнес обучения и професионални консултации.
В обученията бяха използвани съвременни интерактивни методи, както и конкретни казуси и упражнения заимствани от ежедневната практика на "Билла България", което помогна на обучаемите да придобият и упражнят умения за водене на преговори.
Предоставените печатни материали съдържат кратко резюме на обучението и тестове за оценка на наученото и профила на участниците.
Обучаващите изнесоха компетентна информация по темата под формата на дискусии, казуси и ролеви игри. Умело поддържаха атмосфера стимулираща към творчество, ангажираност и много настроение.
Същевременно всеки участник сподели своето мнение, практически опит и идеи по разучаваните теми. На обучаемите бяха предоставени и индивидуални консултации по време на обучението.
Препоръчвам обученията на e-training - Център за бизнес обучения и професионални консултации, заради тяхната компетентност, оригиналност и практическа насоченост по темата."

Даниела Христова, Мениджър отдел Персонал