май

26

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

юни

08

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

юни

16

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

юни

20

МОТИВАЦИЯ на ТЪРГОВЦИ и ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки търговски мениджър си задава: Може ли всеки екип да работи като търговски? Кое е това, което правят успешните търговски екипи? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

 • Избрахме за вас

   • Как да работим успешно с клиенти от различни поколения?
   • Въвеждаши условия II част
   • Въвеждащи условия
   • Успешна система за подбор на персонал
   • Мениджърът управлява проект
   • Двете лица на мотивацията
   • Практическа мотивация
   • Мениджърът взема решение
   • Въпросите, на които лидерът не знае отговора
   • Лидерът задава въпроси
   • Убийте лидера
   • 10-те стълба на успешния екип

e-training

e-Training e уникална система за обучения, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии. Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи. Предлагаме ви най-добрите решения и професионални съвети в зависимост от нуждите ви и конкретния случай. Индивидуалния подход е в основата на успешното удовлетворяване на всички клиентски изисквания и постигането на най-добрите резултати.

По-конкретно

Какво по-конкретно е Системата e-Training, как можете да спестявате чрез нея и как конкретно може да работи тя във Вашата компания – обадете се на нашите консултанти!