март

07

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

март

14

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

 • Избрахме за вас

   • Мениджърът управлява проект
   • Двете лица на мотивацията
   • Практическа мотивация
   • Мениджърът взема решение
   • Въпросите, на които лидерът не знае отговора
   • Лидерът задава въпроси
   • Убийте лидера
   • 10-те стълба на успешния екип
   • Да събудим екипа
   • Работата или хората
   • Продажби и НЛП
   • Преговаряйте със шефа

e-training

e-Training e уникална система за обучения, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии. Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи. Предлагаме ви най-добрите решения и професионални съвети в зависимост от нуждите ви и конкретния случай. Индивидуалния подход е в основата на успешното удовлетворяване на всички клиентски изисквания и постигането на най-добрите резултати.

По-конкретно

Какво по-конкретно е Системата e-Training, как можете да спестявате чрез нея и как конкретно може да работи тя във Вашата компания – обадете се на нашите консултанти!