септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

Решението се дава от:

 • Обобщени резултати от успешната практика на над 400 европейски компании
 • Изводи от успешната и не толкова успешна практика на над 60 компании, работещи на българския пазар (проучване на е-Training.bg).

ПОЛУЧАВАТЕ:

 1. Еднодневна присъствена сесия.
 2. Индивидуална практическа консултация за всеки участник – в удобен ден след обучението

 

Основни теми:

 • Практическа мотивация за постигане на цели.
 • Особености при мотивацията на (търговски) екипи.
 • Резултатни бонусни програми.

 Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?

 • Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
 • Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
 • Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията?

Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

 • Позитивно насърчаване на поведението
 • Негативно насърчаване
 • Санкциониране
 • Стимулиране и заличаване на поведение

Управление чрез мотивация

 • Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
 • Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
 • Изготвяне на мотивационен профил на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем.

Конкретни отговори на въпросите:

 • Да се дава или не допълнително възнаграждение?
 • Кой да бъде възнаграден?
 • Какво трябва да се възнаграждава?
 • Каква награда трябва да се даде?
 • Какъв да е размерът на възнаграждението?
 • Кога да се дава възнаграждението?

И още:

-  Кое е по-добре - пари или други материални стимули?

-  Каква да е продължителността на една бонусна програма?

-  Кои са условията, които определят успеха на една нова програма?

-  Какви грешки най-често допускат българските мениджъри и как да ги избегнат?

 

Консултант:  Явор Янкулов, PhD

Цена: 180 евро (без ДДС)

Участниците ще получат монографията „Мотивация на търговци и търговски екипи”,  с включени пълни резултати от проучването.

За всички стигнали до тук – бонус: „ВИТАМИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ“

Място на обучението: Venus Conference Center, бул Дондуков 9 Времетраене на обучението: 1 ден + включена лична консултация Цена на обучението: 180 евро без ДДС Оставащи места: 10

Форма за заявка: