септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

Лидерът задава въпроси

Явор Янкулов, доктор по икономика, Мениджър обучения, e-training.bg

Статия от поредицата "Първите 90 дни на мениджъра"

В предишната статия от поредицата „Първите 90 дни на мениджъра” – „Убийте лидера”, разгледахме някои от основните неща, които мениджърът, опитвайки се да играе и ролята на лидер, трябва или не трябва да прави. Но и там, както и в почти всички останали публикации, презентации или гуру-съвети по темата, липсваше идеята за това, че лидерът задава въпроси. От мениджърите и лидерите се очаква не да задават въпроси, а да знаят отговорите – затова са началници и водачи, затова и другите са склонни да ги следват. Задаването на въпроси, особено в нашата трудова култура, най-често се възприема като незнание, необразованост, липса на информация и некомпетентност.

От друга страна, докато тече прословутият 90-дневен период на навлизането ви в съответната мениджърска роля, с малко повече йезуитска промисъл и съобразителност можете да се възползвате от правото си да зададете много въпроси. Въпроси, които в последствие ще ви помогнат да знаете и направите това, което е най-важно, за да бъдете вие и организацията успешни. Или няма да ви помогнат, защото с въпросите никога не се знае.

Когато описват един лидер, обикновено го представят като човек с визия и идеи, харизматичен и обаятелен, водещ и вдъхновяващ. Няма много лидерско излъчване в това да задавате въпроси и да слушате внимателно. И все пак… Лидерът създава визия, а визията се провокира с въпроси.

Основната идея на това, като мениджъри да задавате много въпроси, далеч не е в събирането на необходимата информация, която ще ви помогне да вземете правилното решение. Ако ви помогне – добре, но основната идея е друга. Питайки, вие ще привлечете към участие много хора. Една част от тях ще се почувстват значими – шефът се допита до мен. Друга част ще се проявят като знаещи и компетентни – шефът знае, че аз знам. Трети ще са доволни от това, че уважавате миналото, опита и традициите в тяхната организация. Изобщо, хора разни, но повечето ще са доволни, ако им задавате въпроси.

Има и друга гледна точка ...

Продължението на статията може да прочетете тук.

Напишете коментар

  • задължителните полета са маркирани с *.