май

26

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

юни

08

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

юни

16

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

юни

20

МОТИВАЦИЯ на ТЪРГОВЦИ и ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки търговски мениджър си задава: Може ли всеки екип да работи като търговски? Кое е това, което правят успешните търговски екипи? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

Всички предлагани от нас теми покриват най-съвременните теории и разработки от съответната област и съдържат множество казуси и примери от бизнеса в България.

Всяка тема съдържа:

 1. Входящ тест за установяване началната компетентност
 2. Основно съдържание, под формата на текст, аудио и видео презентации
 3. Казуси – практически задачи за индивидуална и групова работа
 4. Изпитен тест – за установяване равнището на компетентност след обучението
 5. Допълнителни материали – учебни и бизнес материали за продължаващо обучение и развитие компетентността на обучаемите
 6. Персонална консултация

Продължителност

Приблизително време, необходимо за усвояването на всяка тема – 8 – 12 часа

С активирането на всяка тема вие получавате досъп, който е активен в продължение на един месец. Този период е напълно достатъчен за пълното усвояване на темата, но при необходимост и своевременно поискване може да бъде удължен.

Език

Всички теми са на български език, за ползващите английски предлагаме допълнителни материали на английски от водещи в областта учени.

Формат

Всички теми са в SCORM формат. E-training разполага със собствена обучителна система, която притежава допълнителен набор от инструменти, с чиято помощ е възможно проследяване работата на всеки един „обучаем” и оказването на съдействие от страна на водещите обучението. Дискусионен форум – за въпроси и отговори към обучаващите и дискусия между обучаемите, което позволява да се използват предимствата на присъственото обучение и в този формат.

Със закупуването на индивидуално дистанционно обучение вие получавате и право на индивидуална консултация по конкретни въпроси от вашата практика.

В Демо може да видите как изглежда един такъв курс, което ще ви даде начална представа за начина на представяне на учебния материал.

Цени:

Цена на отделна Тема – 120 евро (без ДДС)

Цена на цялата Програма „Ефективният мениджър” – 800 евро (без ДДС)

В цените са включени допълнителните консултации.

Нашите силни страни:

 • Личен опит на мениджърски позиции
 • Отлично познаване на българската практика
 • Опит като външни консултанти по редица мениджърски проекти, вкл. за мултинационални компании
 • Опит като обучаващи в сходни организации

Ползите за вас:

 • Обучение, адаптирано за вашите конкретни нужди
 • Съобразено с вашите опит и ниво на компетентност
 • Приложимост в конкретната практика
 • „Подсказване” на конкретни решения
 • И най-важното: Възможност за консултация и помощ по конкретни въпроси!

Нашият екип:

Явор Янкулов, PhDЯвор Янкулов, PhD – Мениджър Обучения

Доктор по икономика (Управление на продажбите), преподавател в на УНСС.

Заемал е позиции на Търговски и Маркетинг директор, Мениджър на проект за изграждане и организация на работата на вериги търговски обекти към бензиностанциите на Лукойл; Мениджър на проект “Продажбен процес” за магазинната мрежа на GloBul, Консултант и външен Мениджър на проекти при изграждането на търговски и дистрибуционни системи и др.

Професионални интереси и практически опит в областите: Съвременен мениджмънт, управление на проекти, управление на промяната, управление на конфликти и кризи, управление на успешни екипи, лидерство, продажби, управление на продажбите и др.

Автор на над 60 публикации, сред които: “Мениджмънт” – учебник за ВУЗ. “Продажбата е лесно нещо”- практическо ръководство за работа с клиенти и др.

 

Цветан Давидков, DScЦветан Давидков, DSc  

Доктор на социологическите науки, Бизнес консултант, преподавател в Стопански факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Участва в обучителни и консултантски проекти.

Специализирал е преподаване на управленски знания, бизнес комуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, дистанционно обучение и др. във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия, Унгария и др.

Професионални интереси и практически опит в областите: Предприемачество, организационна култура, комуникации, екипна работа, ефективно управление на времето. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.

Страници: