юни

28

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

юни

29

Продажби по телефона

Телефонът като средство за правене на бизнес. Това обучение ще ви помогне да получите теоретични и практически знания за най-бързо развиващия се метод за продажби в света; да усвоите различни техники за говорене по телефона; да привличате нови клиенти за продуктите/услугите на вашата организация; да получавате ефективна обратна връзка за вашата организация и нейните конкуренти...

юли

04

Презентационни и комуникационни умения

Това е обучение, предназначено за всички, които използват общуването на професионално ниво или искат да подобрят комуникационните си умения. Основните акценти са върху определяне интересите на аудиторията и гъвкаво изграждане на начина, по който да бъде поднесена информацията; отработване на отношение към собствения език на тялото – ръкостискане, миръринг и др. След анализ на представянето се дават индивидуални насоки за подобряване на комуникационните умения на всеки един от участниците.

юли

06

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа.

юли

07

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

юли

14

Coaching (Насочващ мениджмънт)

Този тренинг ще помогне на участниците да придобият задълбочени познания, относно същността на коучинга; да прилагат насочващия мениджмънт като ефективен подход за управление на служители и екипи; да развият практически умения за мотивация и постигане на цели при използване на доказани коучинг подходи; да променят цялостната корпоративна култура в посока на съвременно управление чрез участие и висока мотивация.

юли

25

Управление на продажбите (CRM)

Това обучение ще ви помогне да получите основни знания и практически умения за процеса на управление на продажбите; ефективно и успешно да управлявате търговски територии; да изграждате и управлявате успешни търговски екипи; да придобиете умения за ефективно организиране на търговската дейност; да придобиете умения за изграждане на дългосрочни контакти с ключови клиенти и умения за изготвяне на пазарни анализи и установяване на контакти с потребители.

юли

27

Управление на промяната, конфликти и кризи

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, специалисти по човешките ресурси и всички, които се интересуват от ефективно управление на екипите си и методи за разрешаване на неизбежните конфликти и кризисни ситуации.

септември

21

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

Всички предлагани от нас теми покриват най-съвременните теории и разработки от съответната област и съдържат множество казуси и примери от бизнеса в България.

Всяка тема съдържа:

 1. Входящ тест за установяване началната компетентност
 2. Основно съдържание, под формата на текст, аудио и видео презентации
 3. Казуси – практически задачи за индивидуална и групова работа
 4. Изпитен тест – за установяване равнището на компетентност след обучението
 5. Допълнителни материали – учебни и бизнес материали за продължаващо обучение и развитие компетентността на обучаемите
 6. Персонална консултация

Продължителност

Приблизително време, необходимо за усвояването на всяка тема – 8 – 12 часа

С активирането на всяка тема вие получавате досъп, който е активен в продължение на един месец. Този период е напълно достатъчен за пълното усвояване на темата, но при необходимост и своевременно поискване може да бъде удължен.

Език

Всички теми са на български език, за ползващите английски предлагаме допълнителни материали на английски от водещи в областта учени.

Формат

Всички теми са в SCORM формат. E-training разполага със собствена обучителна система, която притежава допълнителен набор от инструменти, с чиято помощ е възможно проследяване работата на всеки един „обучаем” и оказването на съдействие от страна на водещите обучението. Дискусионен форум – за въпроси и отговори към обучаващите и дискусия между обучаемите, което позволява да се използват предимствата на присъственото обучение и в този формат.

Със закупуването на индивидуално дистанционно обучение вие получавате и право на индивидуална консултация по конкретни въпроси от вашата практика.

В Демо може да видите как изглежда един такъв курс, което ще ви даде начална представа за начина на представяне на учебния материал.

Цени:

Цена на отделна Тема – 120 евро (без ДДС)

Цена на цялата Програма „Ефективният мениджър” – 800 евро (без ДДС)

В цените са включени допълнителните консултации.

Нашите силни страни:

 • Личен опит на мениджърски позиции
 • Отлично познаване на българската практика
 • Опит като външни консултанти по редица мениджърски проекти, вкл. за мултинационални компании
 • Опит като обучаващи в сходни организации

Ползите за вас:

 • Обучение, адаптирано за вашите конкретни нужди
 • Съобразено с вашите опит и ниво на компетентност
 • Приложимост в конкретната практика
 • „Подсказване” на конкретни решения
 • И най-важното: Възможност за консултация и помощ по конкретни въпроси!

Нашият екип:

Явор Янкулов, PhDЯвор Янкулов, PhD – Мениджър Обучения

Доктор по икономика (Управление на продажбите), преподавател в на УНСС.

Заемал е позиции на Търговски и Маркетинг директор, Мениджър на проект за изграждане и организация на работата на вериги търговски обекти към бензиностанциите на Лукойл; Мениджър на проект “Продажбен процес” за магазинната мрежа на GloBul, Консултант и външен Мениджър на проекти при изграждането на търговски и дистрибуционни системи и др.

Професионални интереси и практически опит в областите: Съвременен мениджмънт, управление на проекти, управление на промяната, управление на конфликти и кризи, управление на успешни екипи, лидерство, продажби, управление на продажбите и др.

Автор на над 60 публикации, сред които: “Мениджмънт” – учебник за ВУЗ. “Продажбата е лесно нещо”- практическо ръководство за работа с клиенти и др.

 

Цветан Давидков, DScЦветан Давидков, DSc  

Доктор на социологическите науки, Бизнес консултант, преподавател в Стопански факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Участва в обучителни и консултантски проекти.

Специализирал е преподаване на управленски знания, бизнес комуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, дистанционно обучение и др. във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия, Унгария и др.

Професионални интереси и практически опит в областите: Предприемачество, организационна култура, комуникации, екипна работа, ефективно управление на времето. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.

Страници:1