септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

E-training предлага разработването на дистанционни обучения за нуждите на вашата компания.

Основни ползи за вас от дистанционното обучение са:

- Разработка на обучение конкретно за нуждите на вашата компания и екип

- Без откъсване от работа, пътуване и пр.

- Снижаване на разходите за обучение с 35-80%

Основни ползи за вас от дистанционното обучение са:

- Разработка на обучение конкретно за нуждите на вашата компания и екип

- Без откъсване от работа, пътуване и пр.

- Снижаване на разходите за обучение с 

ВЪПРОСЪТ Е:  “Може ли екипът да работи по-добре, като в него се инвестира по-малко?”

ОТГОВОРЪТ: Системата e-Training

Вие, нашите клиенти, преди, по време и след провеждане на фирмени обучения най-често споделяте следното:

• Ако мой служител напусне, направеният разход за обучението му е загуба за мен. Как мога да запазя своята инвестиция в обучението?
• След обучение служителите са мотивирани, а екипът работи в по-добър синхрон. Но ефектът от едно обучение намалява значително само след 1 месец, а след 3 месеца почти нищо не се е запазило. Как да запазя ефекта и мотивацията на екипа, но без да правя обучения 6 пъти годишно?
• Не мога да обучавам всеки служител по отделно. Постоянно наемам нови служители, искам от първият ден да работят “по правилата”, но докато успея да събера група за обучение вече са минали няколко месеца. Как да имам компетентен служител от първият му работен ден?
• Имам служители, които работят в един отдел, например търговци, но са на различни нива, с различен опит, често изпълняват различни задачи. Искам да се обучават и работят заедно, по една обща система. Възможно ли е това?
• Обученията са много полезни, но и много скъпи. Имам и допълнителни разходи за хотел, път, командировъчни. Как мога да намаля част от разходите, без това да се отрази на качеството на обучението?
• Не мога да спра работа, за да правя обучения. Но виждам, че след обучение се работи много по-добре. Как да обучавам служителите си, но без да ги отделям от работата? (И не ми говорете за съботно-неделни обучения. Сега именно това правя, но производителността спада.)  

ПОЛЗИТЕ от e-training КОНКРЕТНО ЗА ВАС:

ЕФЕКТИВНОСТ – успешен екип, работещ по обща система.

ЕФИКАСНОСТ – снижаване на разходите за обучение, превръщането им в инвестиция, която се запазва във времето. 

Това е възможно чрез:

  • Разработка на обучения конкретно за Вашата компания – съобразно Вашите продукти, проблеми и казуси, опит на екипа и пр.
  • Запазване на вече натрупаният опит в компанията и екипа чрез т.нар “трансфер на знания”. Някои от хората могат да напуснат, но опитът и знанията остават при Вас.
  • Възможност за едновременно обучение и развитие на професионалната компетентност на служители от различни нива, с различен опит и стаж в компанията.
  • Проверка и контрол на знанията, опита, компетентността и нагласите на Вашите служители, по екипи и за всеки самостоятелно.
  • Подпомагане на  системата за оценка и атестация на служителите.
  • Допълнителна мотивация и задържане на членовете на екипа чрез “растеж на място” – групи от вътрешни експерти, обучаващи, консултанти и др.
  • Системата e-Training е непрекъснат процес, който не просто обучава, а и контролира всеки отделен служител, позволява силна обратна връзка и работа в екип.
  • Повишаване ефективността от обучението!
  • Снижаване на разходите за обучение! 

"В сравнение с присъствените обучения, дистанционното обучение (e-training) има и своята слаба страна – липсата на контакт с тренерите, личното въздействие, срещата с колегите, купонът след обучението.”

Основни ползи за вас от дистанционното обучение са:

- Разработка на обучение конкретно за нуждите на вашата компания и екип

- Без откъсване от работа, пътуване и пр.

- Снижаване на разходите за обучение с 35-80%Ние заявяваме: Първо, не е вярно и второ – отдавна беше!
Липсата на личен контакт може да се избегне или поне намали чрез:
   • Постоянен Форум за дискусии и въпроси. При едно присъствено обучение и група от 12-15 души, средно 4-5 от тях задават своите въпроси. Чрез e-training всеки не просто може, а е длъжен да сподели своето мнение, опит и компетентност.
   • Системата e-training не изключва личния контакт с обучаващите и колегите. Нещо повече, тя прави този контакт непрекъснат, по-активен и ефективен. Възможно е да се съчетае и с кратки лични срещи и сесии, в удобно време и място.
   • Освен това, екипът на e-training.bg провежда и присъствени обучения. Те имат своите ползи и достойнства и никой не ги отрича. Правили сме го активно през последните 15 години (че и преди това), ще го правим и занапред.
   • Признаваме си, че купон, веселба и напиване от разстояние няма как да направим. Затова препоръчваме e-training да се съчетава с Team Building поне веднъж годишно.
Какво по-конкретно е Системата e-Training , как можете да спестявате чрез нея и как конкретно може да работи тя във Вашата компания – обадете се на нашите консултанти!

 

Страници: