юли

18

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

септември

12

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

септември

13

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

септември

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

Електронни он-лайн обучения

e-Training e уникална система за обучение, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии. Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи. Предлагаме ви най-добрите решения и професионални съвети в зависимост от нуждите ви и конкретния случай. Индивидуалния подход е в основата на успешното удовлетворяване на всички клиентски изисквания и постигането на най-добрите резултати.

Предимство на E-learning обученията

Онлайн или E-learning обучението има много предимства пред традиционното присъствено обучение. Най-очевидните са по-голямата гъвкавост и спестяването на транспортни разходи, за да съберете хората си на едно място по едно и също време. Но има и други – не толкова очевидни:

  • По-ниска себестойност на курса – Създаването на обучително съдържание специално за вас и отговарящо точно на вашите нужди и изисквания си има цена, но веднъж, след като сте поръчали и получили това обучение – самото обучаване на хората ви е безплатно. Просто трябва да намерите границата (броя хора за обучаване), при която вече ще ви излезе по-евтино.
  • Тези обучения са чисто индивидуални. Обучавате хората си, които и когато имат нужда от това. Всяко обучение е толкова голямо по обем, колкото вие поискате. Този вид обучения позволяват материала да се раздели на по-малки модули. Така обучаемите продължават напред, когато са усвоили и осмислили нещата дотук.
  • Усвояването на знания е по-бързо и по-задълбочено. Това се дължи на възможността всеки индивидуално да минава през материала. По този начин той може бързо да премине през нещата, които вече знае и да отдели повече време на новите неща, а не да зависи от решението на лектора или от нивото на познания на мнозинството от групата.
  • Осигурява еднакво ниво на обучение - E-learning елиминира проблемите, свързани с индивидуалните качества и знания на различните обучители. За вътрешно-фирмените обучения е много важно всички да получат едни и същи знания, предадени по един и същ начин.
  • Можете да се обучавате по всяко време и на всяко място и да отделите за обучаване толкова време, с колкото разполагате в момента. Това е изключително удобно за хора, които не биха могли да отделят един или два дни и да напуснат работното си място.
  • Тези обучения много лесно могат да бъдат променяни, допълвани и осъвременявани.
  • По време на тези обучения хората са по-съсредоточени и възприемат много повече, отколкото в присъствените обучения. Те комбинират в себе си много елементи като видео, аудио, тестове, сериозни и забавни текстове по темата. Това позволява да се задържи вниманието на обучаемите върху за по-дълго. Много е важно и това, че те имат възможност да преминават по много пъти през частите, които им се струват по-трудни или не са разбрали от първия път.
  • Лесно се достига до големи групи от хора и е лесно да се управляват. Системите за e-learning позволяват на хората, които отговарят за тренингите (HR, ръководството) лесно и бързо да „сформират“ групи като просто им дадат достъп до даденото обучение. Тези системи също така позволяват да се следят резултатите на обучаемите, както и докъде са стигнали с обучението във всеки един момент. Чрез правилно интерпретиране на резултатите от тестовете могат да бъдат определени и области, в които служителите имат нужда от допълнително обучение, както и служители, които биха оценили допълнителен тренинг.

e-learning обученията имат много предимства. Дори потенциалните недостатъци като, скучни текстове, липсата на социален контакт, нежеланието да стоиш пред екрана, могат да бъдат избегнати при правилно изграждане на един курс.