септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

септември

25

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

октомври

04

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

октомври

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

октомври

24

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

октомври

12

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще помогне на участниците да:
- се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите;
- придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори;
- се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори;
- преодоляват външните опити да бъдат манипулирани;
Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.
 
Основни теми в програмата
Подготовка за бизнес продажба и преговори
- Установяване на потенциалните клиенти. Правило за трите "П". Четири лица при вземане решение за покупка - за бизнес клиенти.
- Методи за достигане до потенциалните клиенти. Практика на българския пазар.
- Изготвяне профил на клиента - практически тествана методика.
- Развиване ползите за клиента - практически план.
Характеристики на ефективния преговарящ
- Професионализъм
- Позитивно мислене
- Умения за активно слушане
Продажбено представяне
- Техники за осъществяване на контакт. СПИН метод за установяване основните потребности при продажба и преговори.
- Умението да задаваме въпроси.
- Планиране на продажбата и продажба на плана - извеждане на потребностите за клиенти търговци. Практически адаптивен подход.
Умения за водене на преговори
- Стратегия на преговорите
- Фази на преговорите
     Подготовка
     Размяна на информация
     Преговаряне
     Постигане на съгласие
Контрол по изпълнение на договореностите
- Боравене с отстъпките
- Техники за въздействие
- Техники за противодействие
Справяне с възраженията на клиентите - търговско преговаряне
- Какво представляват възраженията? Общи принципи и техники при посрещане на възраженията.
- Планиране на възраженията. Разбиране на възраженията на клиентите.
- Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях.
- Основни принципи при преодоляване на възраженията.
- Водене на преговори при продажба. Определяне от какво клиента не може да се откаже; от какво може и на каква цена; кое не е важно за него но е важно за нас?
- Практически способи за водене на преговори при продажбен контакт.
Успешно затваряне на продажбата и следпродажбено сътрудничество с клиентите
- Кога е моментът да се пристъпи към затваряне на продажбата?
- Метод на 5-те въпроса при затваряне. Разчитане на сигналите за покупка.
- Какво прави добрият затварящ продажбите - практически изводи.
- 10-те най резултатни техники за затваряне - адаптация при работа с клиенти-търговци, наблюдения върху българския пазар на бързооборотни стоки.
- Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?
 
Методика на обучението
Обучението е разработено от консултантите на e-training и e адаптирано към българския пазар и потребители.
Всеки от модулите включва първоначално лекционно обучение, тренинг, казуси за разрешаване - индивидуални и групови, обсъждане на конкретни практически ситуации, въпроси за самостоятелна работа.
Обучението ще приключи с тестова проверка за степента в която обучаемите са възприели знанията и са подготвени за практическото им използване.

Водещ: Явор Янкулов, PhD

Място на обучението: Venus Conference Center, бул. Дондуков 9 Времетраене на обучението: 1 ден + включена лична консултация Цена на обучението: 180 EUR без ДДС Оставащи места: 7

Форма за заявка: